Herdenkingsdag Gelek Rimpoche Donderdag 15 Februari

Op 15 februari herdenken we het leven en werk van onze leraar Gelek Rimpoche, die op 15 februari 2017 overging.

15.00 uur zaal open: 
Het centrum zal open zijn van 15.00 tot later in de avond, zodat je op verschillende tijdstippen terecht kunt, of de hele tijd. De dag zal een open karakter hebben en de gelegenheid bieden om met elkaar herinneringen op te halen over Rimpoche, ervaringen te delen en gewoon samen te zijn. Het thema van de dag is ‘Jewel Heart-Sangha, de gemeenschap rond Gelek Rimpoche’.

15.30 uur Witte Tara-beoefening: 
Om 15.30 uur zal er een gezamenlijke beoefening van Witte Tara gehouden worden, een beoefening waarmee Gelek Rimpoche speciaal verbonden is en die staat voor heling en lang leven. De beoefening is voor iedereen toegankelijk – of je er meer of minder ervaren mee bent, speelt geen rol.

 

16.30 uur voorbereidingen voor de avond, of eigen beoefening:
Hierna, rond 16.30 uur, willen we gezamenlijk koffie en thee drinken en voorbereidingen treffen voor de Lama Chöpa-beoefening in de avond (tafels aankleden, offergaven klaarzetten, enz.) Als je dat liever doet, kun je ook je eigen beoefening doen in de zaal.

17.30/18.00 uur samen eten:
Rond 17.30 of 18.00 uur willen we gezamenlijk eten. Dat zal zijn met degenen die er ‘s middags al waren en hen die daarvoor eerder komen. Als iedereen iets te eten of drinken meeneemt, geeft het ons de kans om als Jewel Heart-Sangha samen te zijn en samen Gelek Rimpoche, zijn leven en zijn werken te herdenken.

19.30 uur Lama Chöpa met tsog:
Om 19.30 beoefenen we gezamenlijk de Lama Chöpa, de Offerande aan de Spirituele Meester. Hiermee zetten we Gelek Rimpoche nog eens speciaal neer als onze spirituele leraar en brengen wij offergaven om onze band met hem te versterken.

Meenemen:
Als je wat foto’s meeneemt, kunnen we aan de hand daarvan ervaringen uit te wisselen.
Neem ook je grijze beoefeningsboekje mee voor de middag- en avondbeoefening en ‘Het gebed voor een spoedige terugkeer’. Voor ‘s avonds kun je offergaven meenemen voor de tsog, of een financiële bijdrage leveren. Als je mee-eet, wordt het op prijs gesteld als je een bijdrage levert aan de maaltijd door iets te eten of drinken mee te nemen.

Op deze plek kun je de Nederlandse vertaling vinden van het gebed dat Demo Rinpoche heeft gemaakt voor een spoedige terugkeer van Gelek Rimpoche.

Namens het bestuur wordt iedereen die enige band heeft met Gelek Rimpoche of Jewel Heart, van ganser harte uitgenodigd!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met info@jewelheart.nl.

Stupa onthuld

Op zaterdag 16 september j.l. heeft scheidend voorzitter Hans Op den Buijsch – een handje geholpen door de nieuwe voorzitter Jan Reinierse – de stupa voor de relieken van Gelek Rimpoche onthuld. Vervolgens konden de aanwezigen de stupa uitgebreid bewonderen. Op een later moment zullen mantra’s en relieken worden bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Wanrooij heeft onderstaande foto’s gemaakt, die we graag met je willen delen.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

 

Eindstand Stupafonds

De termijn voor het doneren aan het Stupa Fonds is per 1 augustus gesloten en de eindstand is: € 12.171,47.
Dat is een geweldig resultaat!!! Zoals al eerder aangegeven, zullen we dit bedrag besteden aan het laten maken van de stupa, het aanpassen van het altaar en aan de ceremonies rondom de inzegening.

In Amerika heeft Demo Rinpoche de keuze gemaakt voor een stupa van 4 Ft (1.20m) hoog voor Jewel Heart in Ann Arbor en voor stupa’s van 2,5 Ft (0,75m) voor Jewel Heart New York en Jewel Heart Cleveland. Het bestuur heeft daarop besloten voor eenzelfde stupa te kiezen als die van New York en Cleveland. De stupa’s worden gemaakt in Nepal en deze week hebben we van Ujjen, de rechterhand van Gelek Rimpoche, gehoord dat de eerste stupa van 2,5 Ft klaar is. We hebben aangegeven dat deze stupa wat ons betreft naar Nederland kan komen en het eerste bedrag hiervoor naar Nepal overgemaakt.

Wanneer we de stupa kunnen laten zien en wanneer we de overblijfselen van onze leraar Gelek Rimpoche kunnen bijzetten, is nog niet precies te zeggen. Zodra we daar meer over weten, zullen we die informatie delen via het sangha-nieuws en de website. Ron Twisk, begint na de zomervakantie met het maken van een nieuw altaar, zodat de stupa daar een mooie plaats op krijgt. Een financiële verantwoording van de besteding van het ingezamelde bedrag geven we na afronding van het project eveneens via het sangha-nieuws en de website.

Nogmaals onze hartelijke dank voor alle donaties! We gaan daar op gepaste wijze een mooi monument van maken om daarmee onze leraar nog meer in ons midden hebben.

Namens bestuur,
Henk Dolfing

Van sangha-lid Hubert Bastiaens is onlangs het boek ‘Stoepa’s en manistenen – de kleurrijke wereld van het Tibetaans boeddhisme’ verschenen met daarin o.a. informatie over stupa’s. Via onderstaande link vind je een korte beschrijving van zijn boek.

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/boekbespreking/88884-boeken-stoepas-en-manistenen/

Update stand Stupa fonds.

Hoera!! Het is ons gelukt het geld voor de stupa en het aanpassen van het altaar bij elkaar te brengen. Op woensdag 14 juni j.l. was de stand € 11.000,=

We houden de mogelijkheid tot doneren echter nog open tot 1 juli a.s. Van het totaalbedrag kunnen we dan ook nog de rituele inzegening bekostigen en mogelijk wat ruimer vormgeven.

Onze boodschap voor nu is, dat er voldoende is opgehaald voor de aanschaf van de stupa en de aanpassing van het altaar én dat de actie nog doorloopt tot 1 juli a.s.

Onze welgemeende dank aan iedereen die aan dit doel heeft bijgedragen. Zodra er vanuit Demo Rinpoche nieuws is over de stupa, delen we dat via de sanghamail mede. We houden je uiteraard ook op de hoogte van de eindstand op 1 juli.

Namens het bestuur,
Henk Dolfing

Stupa en altaar

Geweldig!! In korte tijd is het gelukt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen voor de stupa waarin de relieken van Gelek Rimpoche zullen worden bijgezet. En zelfs meer dan dat, want op 30 mei was de stand € 8.000. Dat is € 1.000 meer dan het streefbedrag. Toch verzoekt het bestuur nog even door te sparen.

Toen we besloten iedereen de gelegenheid te geven bij te dragen aan dit prachtige doel hadden we n.l. al voor ogen dat we het altaar wilden aanpassen om het geschikt te maken voor het plaatsen van de stupa. We hebben toen afgesproken eerst te zien of het mogelijk was het bedrag voor de stupa bijeen te brengen en daarna te besluiten of we zouden doorgaan tot een bedrag van € 10.000. En dat durven we met de stand van zaken zoals die nu is wel aan, want er is nog ‘maar’ € 2.000 te gaan.

Dus heel erg bedankt alle gulle gevers. Misschien is het mogelijk nog één keer in de buidel te tasten en voor diegenen die er nog niet toe zijn gekomen is dit een ideale gelegenheid alsnog mee te doen en te doneren aan dit bijzondere doel. Je kunt dat doen op rekeningnummer NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

Zodra we de het totale bedrag hebben opgehaald, melden we dat. Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Stupa voor relieken Gelek Rimpoche

Nu de 49 dagen voorbij zijn waarin we Gelek Rimpoche tijdens zijn overgang hebben herdacht, kunnen we verdergaan met bouwen aan de toekomst van onze sangha. Hoe mooi en goed is het dat te doen in aanwezigheid van een deel van de overblijfselen van Rimpoche in de vorm van zijn relieken.
Na de crematie op zaterdag 18 februari 2017 hebben de aanwezige monniken onder verantwoordelijkheid van Demo Rinpoche de overblijfselen (relieken) van Gelek Rimpoche verzameld. En sinds kort hebben we gehoord dat we een deel van deze relieken in Nederland mogen bijzetten.

Vanuit het bestuur hebben we daar enthousiast op gereageerd. Het zegenrijke en heilzame effect van het in ons midden hebben van deze relieken is geweldig en kunnen we gebruiken om de sangha voort te zetten in de traditie van Gelek Rimpoche en op de manier zoals hij dat zou hebben gewenst.

Naast de niet te beschrijven grote en waardevolle geestelijke nalatenschap van liefde, compassie, wijsheid en vriendschap, nu en in de toekomst terug te vinden in de vele transcripten, boeken, op audio- en videomateriaal, hebben we straks ook een ‘fysieke’ aanwezigheid in de vorm van Rimpoche’s relieken. Iedereen kan dan op zijn/haar manier respect en eerbied betuigen aan de stichter, spirituele leraar en leider van onze sangha. Om dit op een mooie en eervolle manier te doen, willen we de relieken op traditionele wijze bijzetten in een stupa die we bij het altaar in de Tsongkhapa (grote) zaal plaatsen.

Het bestuur heeft besloten de stupa niet uit de algemene middelen te betalen maar iedereen, leden en geïnteresseerden, de gelegenheid te geven daaraan bij te dragen. We hebben daarvoor het Stupa-Fonds ingesteld. Er is een aardig bedrag nodig om in Nepal, op voordracht van Demo Rinpoche,  een mooie stupa te laten maken en die met de relieken op passende en traditionele wijze te (laten) zegenen. We schatten dat het geheel rond € 7.000,- aan kosten met zich meebrengt. Donaties in de vorm van grotere bedragen zijn dus meer dan welkom, maar ook de meer bescheiden bijdragen leiden tot het uiteindelijke doel en zijn dus net zo welkom.

In de hal zullen we een herkenbare schaal zetten waarin je kunt doneren. Maar je kunt je donatie natuurlijk ook overmaken op de bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

We hebben afgesproken de donaties die vanaf nu t/m 31 juli 2017 binnenkomen voor dit fonds te bestemmen, tenzij je bij het secretariaat aangeeft dat je je donatie aan een ander doel wilt geven. Jewel Heart heeft een ANBI status, wat betekent dat je donatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Laten we met velen deze actie tot een succes maken, zodat we de relieken van onze Guru, Leraar en Spiritueel leider, Gelek Rimpoche, een waardige en respectvolle plek kunnen geven in ons centrum.

Donaties:
Bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’

Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de stand van zaken van zowel het fonds als de vorderingen rond de aanschaf van de stupa.

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Henk Dolfing secretariaat@jewelheart.nl of 06-33879876.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Doneren voor rituelen voor Gelek Rimpoche

Sinds het overgaan van Gelek Rimpoche zijn er in verschillende kloosters in India rituelen (puja’s) voor hem uitgevoerd. Tot nu toe zijn er gebeden gedaan in het thuisklooster van Gelek Rimpoche (en van Dagyab Rinpoche en Chungtsang Rinpoche): Nyagre Khantsen én in het klooster Drepung Loseling. Daarnaast worden de monniken van andere grote kloosters, zoals Sera, Tashi Lunpo, Gyoto, Gyumo en Rato gevraagd puja’s voor Rimpoche te houden.

Het is gebruikelijk thee aan te bieden en een kleine donatie te geven aan de monniken die deze puja’s uitvoeren. Het gaat om honderden, misschien duizenden monniken. Om dit alles te kunnen bekostigen is er een pujafonds opgezet waar onze internationale Jewel Heart sangha aan kan bijdragen.

Zo kunnen wij als Nederlandse sanghaleden samen met de Amerikaanse en Maleisische sangha dit pujafonds ondersteunen door geld te doneren.
Je kunt dit contant doen in de donatiebox ‘Pujafonds’ in ons centrum in Nijmegen of op banknummer NL95 INGB 0005 7122 89.

Als je wilt doneren, doe dit dan bij voorkeur vóór eind maart onder vermelding van ‘Donatie maart’.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Hoe gaan we nu verder?

Beste sanghaleden en andere bekenden van Gelek Rimpoche,

Het is nu zo’n drie weken geleden dat Rimpoche is overgegaan en ondertussen is er veel gebeurd. We hebben, zowel gezamenlijk als ieder op haar eigen manier, afscheid genomen van onze leraar. Onze leidsman en dierbare vriend, onze Guru, die ons heeft meegenomen op het spiritueel pad en heeft laten zien welke ongekende mogelijkheden wij allemaal in ons dragen. 

De laatste jaren heeft Rimpoche tijdens zijn lessen vaak gezegd dat wij meer dan genoeg hebben meegekregen om ook zonder zijn fysieke aanwezigheid verder te kunnen gaan en zijn (senior)studenten aangemoedigd naar voren te stappen (‘move your butt’). Dat het nu aan ons is om aan de slag te gaan met de verdere realisatie van zijn gedachtegoed. Zoals Demo Rinpoche zo mooi aangegeven heeft: ‘het belangrijkste is nu om gewoon door te gaan met onze beoefening en al het andere, alsof Rimpoche nog in leven is’. 

We hebben hiervoor, naast zijn transcripten en boeken, de beschikking over een uitgebreid audio- en beeldarchief van zijn lessen, lezingen en meditaties zowel hier in Nederland als in Amerika. In zijn brief aan de sangha benadrukte Dagyab Rinpoche ook het belang van dit materiaal door aan te geven dat dit nu ‘onze leraar is’. 

Daarnaast heeft Rimpoche ook een sterke en vitale organisatie achtergelaten. Er is een Raad van Ouderen in functie getreden, die Rimpoche’s rol als hoeder van de sangha op zich heeft genomen en er is op zijn aanwijzingen de afgelopen jaren een groot bestuur gevormd, waarin verschillende geledingen zijn samengevoegd omdat hij aangaf dat directe samenwerking en persoonlijke verbinding nu noodzakelijk was. Ook voor het bestuurlijke geldt dat we doorgaan op de ingeslagen weg met Rimpoche als directe bron van inspiratie.

Als het gaat om de opvolging van Rimpoche als leraar, dan heeft hij daarvoor de laatste keer dat hij in Nederland was aanwijzingen gegeven. Hij stimuleerde een nadere kennismaking met Demo Rinpoche en Chungtsang Rinpoche als veelbelovende jonge leraren met het oog op een mogelijke prominente rol in onze sangha. Welke precies, dat zal een intensief proces zijn zowel voor de sangha als geheel als voor iedere individuele beoefenaar. Daarnaast heeft hij ook Dayab Rinpoche gevraagd om ons in de overgangsfase bij te staan. 

Dit vraagt allemaal afstemming, tijd, rust en wijsheid, maar er is volop vertrouwen dat wij dit met zijn allen kunnen. Niet zozeer als Bestuur en Raad van Ouderen, maar met zijn allen, als zijn sangha. Want dat is de grote uitnodiging van dit moment: om nu als sangha samen zijn werk voort te zetten. Daarbij denken we niet alleen aan Nederland maar ook aan de internationale sangha. Wij hebben al mooie voorbeelden gezien van wat daarin mogelijk is. Denk aan de laatste winterretraite in Amerika waar we als Nederlandse sangha sterk vertegenwoordigd waren en we samen een fantastische lesweek hebben meegemaakt. Denk ook aan de retraites die we in Nijmegen hebben neergezet toen Rimpoche niet in staat was om naar ons toe te komen. Hoewel hij als persoon en inspirator erg gemist werd, was hij als leraar ons zeer nabij. 

Rimpoche heeft ons als sangha het vertrouwen en de verantwoordelijk gegeven; laten we hem eren door met elkaar zijn werk zo goed mogelijk voort te zetten.

Nijmegen, 8 maart 2017

namens Bestuur en Raad van Ouderen,
Hans op den Buijsch

Gebed voor de spoedige terugkeer van Gelek Rimpoche en de ‘King of Prayers’

Op 16 februari, de dag na het overlijden van Gelek Rimpoche, werd er door Demo Rinpoche (zijn neef en de reïncarnatie van zijn vader) een gebed geschreven waarin om spoedige terugkeer van Rimpoche verzocht wordt.

Het is goed om dit gebed dagelijks te doen. Je kunt het gebed hier downloaden :

Prayer for Gelek Rimpoche's Quick Return

Als je wilt, kun je ook de King of Prayers doen. Dit kun je hier downloaden :

The King Of Prayers

Fotoverslag relieken-ceremonie

Gisterenmiddag (lokale Amerikaanse tijd) zijn de relieken van Rimpoche naar het Jewel Heart centrum in Ann Arbor overgebracht. Eerder op de dag had de crematie plaatsgevonden.

 

Rimpoche’s familie en naasten en een grote schare van zijn leerlingen waren aanwezig.

 

 

Er waren vertegenwoordigers van de verschillende Amerikaanse afdelingen en ook vanuit Maleisië en Nederland. Ook in het Jewel Heart-centrum in Nijmegen is door een grote groep leerlingen samen gekeken en beoefend. Ook via het internet beleefden leerlingen van over de hele wereld thuis de ceremonie.