Lama Chöpa met Tsoh

Afbeelding Je Tsong KhapaInleiding in de Lama Chöpa met Tsoh
Regelmatig biedt Jewel Heart de mogelijkheid een gezamenlijke Lama Chöpa beoefening met tsoh te doen. Iedereen is hierbij van harte welkom. Deze beoefening wordt gedaan onder begeleiding van senior studenten van Gelek Rimpoche. De exacte data van deze gemeenschappelijke Lama Chöpa beoefening met tsoh worden bekend gemaakt via de Sanghamail en in de Agenda op de website. Hieronder volgt beknopte informatie over deze inspirerende beoefening.

Wat is een Lama Chöpa?
De Lama Chöpa is een Guru Yoga beoefening van Lama Je Tsongkhapa, stichter van de Tibetaanse Gelugpa traditie. Gebaseerd op verborgen, mondelinge leringen, werd de Lama Chöpa rond 1600 op schrift gesteld door de Panchen Lama Lozang Chögyen. In Tibet kennen veel mensen, ook kinderen, deze beoefening uit het hoofd. De Lama Chöpa is nog steeds een dagelijkse beoefening in Gelugpa kloosters over de hele wereld.

De essentie van Guru Yoga, voor zowel Soetrayana als Vajrayana beoefenaars, is het versterken van de verbinding met de spirituele leraar. Voor Vajrayana beoefenaars is het daarnaast ook de fundamentele beoefening, waarbij je de spirituele leraar ziet als identiek aan de Boeddha, de Yidam en de essentie van je eigen geest.

De formele basis van de Lama Chöpa is het reciteren van een tekst, die de beoefenaar stap voor stap door verschillende meditaties leidt. Deze verhoudingsgewijs beknopte en logisch opgebouwde tekst is tegelijkertijd een enorm veelomvattende en diepzinnige beoefening. Gelek Rimpoche zegt hierover: ‘Het is de echte essentie van de leringen van de Boeddha, door Manjushri gegeven aan Je Tsongkhapa’.

Wat is een Tsoh offergave?
Het Tibetaanse woord tsoh betekent bijeenkomst of verzameling. De tsoh is geen vast onderdeel van de Lama Chöpa, maar het is gebruikelijk om deze in te voegen op elke 10e en 25e dag van de Tibetaanse maankalender. Tijdens de tsoh worden uitgebreide offergaven aangeboden. Het is daarmee in feite een groot feest dat aangeboden wordt aan alle verlichte en niet verlichte wezens, inclusief onszelf. Het is een goede oefening in vrijgevigheid en enorm effectief voor het genereren van verdiensten.

De tsoh heeft daarnaast een diepgaande Tantrische achtergrond. Voor Vajrayana beoefenaren is het een van de belangrijkste, gemeenschappelijke rituelen.

Het voedsel dat als offergave wordt aangeboden, is altijd van de best mogelijke kwaliteit en in grote hoeveelheid. Als de tsoh voorbij is, worden al deze offergaven verdeeld onder alle aanwezigen. Ze kunnen ter plekke worden genuttigd of mee naar huis worden genomen om ze te delen met anderen.

Omdat een tsoh een vreugdevolle offergave aan de verlichte wezens is, wordt aangeraden om voor, tijdens en na de tsoh niet te discussiëren of iets te doen, wat je in de aanwezigheid van een daadwerkelijke, levende Boeddha ook niet zou doen.

In de kloostertraditie is het gebruikelijk om de Lama Chöpa en de tsoh van begin tot eind te zingen. In Jewel Heart reciteren we het grootste gedeelte in het Nederlands, zodat alle deelnemers zo goed mogelijk kunnen begrijpen wat we zeggen. Enkele gedeelten van de Lama Chöpa en de tsoh worden in de originele, Tibetaanse tekst gezongen op traditionele melodieën en eventueel begeleid door bel en damaru (kleine handtrommel).

Wat neem je mee naar een Lama Chöpa Tsoh?
De tekst van de Lama Chöpa staat in het grijze gebedenboek van Jewel Heart. Het is handig je eigen exemplaar mee te nemen, maar je kunt ook er ook een van het centrum lenen. Als je wilt, kun je daarnaast een donatie geven voor de vooraf gekochte Tsoh. Je kunt ook zelf offergaven meenemen. Denk aan: voedsel als fruit, brood, koekjes of cake of bloemen. Alles van goede kwaliteit.

Als je Vajrayana beoefenaar bent kun je je vajra en bel meenemen. Het is een mooie gelegenheid om te oefenen met het gebruik ervan.

Het is gebruikelijk om voorafgaand aan de Lama Chöpa de namen van de mensen te noemen die we speciaal mee willen nemen in de beoefening. Wanneer je zelf niet bij de Lama Chöpa aanwezig kunt zijn, kun je vooraf namen doorgeven aan het secretariaat.

Vragen over de Lama Chöpa en/of de Tsoh kun je altijd vooraf en naderhand stellen aan een van de aanwezige begeleiders of via het secretariaat.

Posted in .