Kennismakingscursus ‘Voluit leven!’ start op maandag 4 maart

Hoe geven we zin aan ons leven? Hoe kunnen we op een prettige manier omgaan met onze relaties? Hoe ontwikkelen we een liefdevolle verhouding tot onszelf?

De vraag hoe ons leven bevredigend vorm te geven, is er een van alle tijden. Het Tibetaans boeddhisme geeft hier handreikingen voor en helpt ons beter te begrijpen waarom het leven soms stroef verloopt, hoe we daarmee kunnen omgaan en vooral hoe een dieper geluk te vinden van waaruit we kunnen leven.

In deze cursus maken we gebruik van het boek: ‘Voor de dood niet bang’ van Gelek Rimpoche, oprichter van Jewel Heart. Hij introduceert daarin begrippen als gehechtheid en liefde, reïncarnatie en karma, compassie en wijsheid. Deze plaatst hij in een hedendaagse context, waardoor ze antwoorden geven op vraagstukken van deze tijd.

In de cursus wordt ook aandacht besteed aan meditatie. Leren, analyseren en mediteren is de beproefde boeddhistische methode om ons spiritueel te ontwikkelen. Op deze wijze verbinden we de aangereikte kennis met ervaringen in ons eigen leven.

Nieuwsgierig geworden? Geef je dan op!
Het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot vrijdag 1 maart 14.00 uur. We werken met het boek ‘Voor de dood niet bang’ van Gelek Rimpoche.

Praktische informatie
Begeleiding
: Roland Driebergen
Data: wekelijks van 4 maart t/m 24 juni 2024, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen
Tijd: maandagavond van 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: leden Jewel Heart via contributie; niet-leden € 200. Exclusief boek. In overleg met de penningmeester is reductie of betalen in termijnen mogelijk.
Aanschaf boek: ‘Voor de dood niet bang’ is te koop bij Jewel Heart voor € 15. Je kunt het boek ook lenen (borg € 15).
Banknummer: IBAN NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart.

Opgeven tot 1 maart 14.00 uur: via het secretariaat o.v.v. Voluit Leven! Voorjaar 2024

Geplaatst in Kennismaking.