Zie, je bent al vrij! voorjaar 2024

boek zie je bent al vrij

Schets van een non-duaal pad

Na het bestuderen van boeken van Jan Geurtz waar "denken" en "ego vanuit een psychologisch/filosofisch en boeddhistisch perspectief werd beschreven en gepraktiseerd kiezen we nu voor het thema "non dualiteit / leegte" via bovenstaande boek van een auteur met vergelijkbare (Dzogchen / psychologie) achtergrond, Hans Knibbe.

Meer info over boek en auteur, zie:
https://www.bol.com/nl/nl/p/zie-je-bent-al-vrij/9200000115140548/

Praktische gegevens
Contactpersoon:
Jos van der Peet
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: donderdag van 20.00-22.00 uur
Data: vanaf 4 jan 2024 t/m juni 2024 wekelijks
Bijdrage in de kosten: leden via contributie; niet-leden € 250, excl. boek
Inschrijven: vóór 4 jan 2024 via het secretariaat o.v.v. "Zie, je bent al vrij! voorjaar 2024’

Deze verdiepingsgroep is open voor nieuwe mensen die de ‘Odyssee naar Vrijheid’ en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Posted in .