Rondom Sterven najaar 2023, voorjaar 2024 (online)

Wheel of life

De bijeenkomsten van deze studiegroep bestaan uit twee delen. We beginnen met een uitvoerige meditatie op een aan sterven gerelateerd thema. Zoals: vergankelijkheid, kostbaar mensenleven, onvermijdelijkheid van het sterven, fasen in het stervensproces. Vervolgens hebben we een inhoudelijke discussie over deze thema's.

Uitgangspunt hiervoor is het (nog niet officieel uitgegeven) transcript van Gelek Rimpoche ‘Death, Intermediate State and Rebirth’. Deze tekst behandelt de fasen van sterven, tussenstaat en wedergeboorte en plaatst die binnen de bredere context van de spirituele beoefening, en dan met name van de tantrische beoefening.

Praktische informatie:
Contactpersoon: Maria Botden
Locatie: online
Tijd: derde vrijdag van de maand 19.30-21.30 uur
Data: 15 sept.; 20 okt.; 17 nov.; 15 dec. 2023; 19 jan; 16 febr.; 15 mrt.; 19 april; 17 mei; 21 juni 2024
Bijdrage in de kosten: leden via contributie; niet-leden: € 125, exclusief studiemateriaal.
Inschrijven: vóór 1 september via het secretariaat o.v.v. Rondom Sterven online

Aan deze studiegroep kun je meedoen als je bekend bent met het boeddhisme en bijv. de ‘Drie Hoofdzaken van het Pad’ hebt gevolgd.

Belangstellenden kunnen in overleg met Ineke deelnemen.

Posted in .