Rondom Sterven najaar 2023, voorjaar 2024 (Nijmegen)

Wheel of life

De bijeenkomsten van deze studiegroep bestaan uit twee delen. We beginnen met een uitvoerige meditatie op een aan sterven gerelateerd thema. Zoals: vergankelijkheid, kostbaar mensenleven, onvermijdelijkheid van het sterven, fasen in het stervensproces. Vervolgens hebben we een inhoudelijke discussie over deze thema's.

Uitgangspunt hiervoor is het (nog niet officieel uitgegeven) transcript van Gelek Rimpoche ‘Death, intermediate state and rebirth ’. De tekst behandelt de fasen van sterven, tussenstaat en wedergeboorte en plaatst dit binnen de bredere context van de spirituele beoefening, met name de tantrische beoefening.

Praktische informatie:
Begeleiding
: Constantijn Koopman
Plaats: live in Jewel Heart
Locatie: Jewel Heart Nijmegen
Tijd: derde vrijdag van de maand 19.30-21.30 uur
Data: 15 sept.; 20 okt.; 17 nov.; 15 dec. 2023; 19 jan; 16 febr.; 15 mrt.; 19 april; 17 mei; 21 juni 2024
Bijdrage in de kosten: leden via contributie; niet-leden: € 125, exclusief studiemateriaal.
Inschrijven: vóór 1 september via het secretariaat o.v.v. Rondom Sterven live

In deze groep is op dit moment geen instroom mogelijk.

Posted in .