Leren een Boeddha te tekenen voorjaar 2020

Start woensdag 22 januari 2020

De iconografie van het boeddhisme kent velerlei manifestaties en een algehele onderverdeling in elf verschillende categorieën. Iedere categorie heeft een eigen maatvoering. In de cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’ maak je eerst een raster van lijnen en hulplijnen waar je de specifieke Boeddha overheen zet.

Als beginner leer je eerst het hoofd van een Boeddha te tekenen, daarna het lichaam en vervolgens een Boeddha-figuur met kleding. Na voldoende oefening en meerdere figuren te hebben getekend, kun je eventueel beginnen met schilderoefeningen en leren hoe een Thangka – een schildering van een Boeddha op geprepareerde stof – tot stand komt.

Iedere avond wordt begonnen met een korte meditatie, gevolgd door informatie over de symboliek. Symboliek is erg belangrijk bij het maken van de afbeelding. Alles heeft een betekenis: hoe het lichaam wordt getoond, met welke attributen, kleding en de kleur van de diverse onderdelen.

Iedere cursist wordt persoonlijk begeleid. Je hoeft daarom geen geoefend tekenaar te zijn, want je krijgt veel uitleg en ondersteuning.

Marian van der Horst is een zeer ervaren en geautoriseerde Thangka schilderes en geeft al tientallen jaren les in binnen- en buitenland.

Vanwege omstandigheden is de cursus in de laatste weken van 2019 niet doorgegaan. Degenen die toen de cursus volgden, kunnen deze lessen op onderstaande data inhalen. Daarom is deze cursus niet toegankelijk voor nieuwe cursisten. Vanaf  1 april begint er een nieuwe cursus en kunnen nieuwe cursisten zich inschrijven.

Praktische informatie
Begeleiding: Marian van der Horst
Data inhalen cursus: 22 jan.; 5, 19 febr.; 4, 18 maart 2020.
Data nieuwe cursus: 1, 15, 29 april; 13, 27 mei; 10, 24 juni 2020.
Tijd: woensdag 1 x per 14 dagen 20.00-22.00 uur
Benodigdheden: papier. bv. A4, potloden in 2 H en HB, gum, (middel)grote driehoek
Bijdrage in de kosten: € 125; Stud./kleine beurs € 75
Opgeven: info@jewelheart.nl o.v.v. Thangka tekenen

Posted in .