Vajrayana oefenochtend zaterdag 2 juni 2018 VERVALT

Beste Vajrayana-leden,

Zaterdag 2 juni a.s. gaat onze Vajrayana oefenochtend niet door in verband met het bezoek van Chungtsang Rinpoche. Hoewel we elkaar misschien nog zien bij een van de activiteiten in de komende weken, wens ik iedereen alvast een heel fijne zomer toe en ik hoop jullie op zaterdag 1 september weer te zien.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda hierbij alvast de data voor het komende seizoen: zaterdag 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2018.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk

Feestelijke Lama Chöpa met Tsoh op dinsdag 29 mei

In verband met Saka Dawa organiseren we aanstaande dinsdag 29 mei vanaf 19:30 uur een feestelijke Lama Chöpa met Tsoh. Hiervoor willen we graag iedereen van harte uitnodigen.

Saka Dawa is de vierde maand van de Tibetaanse (maan-)kalender. In het bijzonder is het de 15e dag (volle maan) van deze maand. Tijdens Saka Dawa vieren we de geboorte, verlichting en paranirvana van Buddha Shakyamuni.

Meegebrachte offergaven en/of een donatie voor het Jewel Heart centrum zijn welkom.

Meer informatie over de Lama Chöpa beoefening en de tsoh vind je hier.

Vajrayana oefenochtend zaterdag 5 mei 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding van de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 5 mei a.s. lezen we uit het transcript van Gelek Rimpoche ‘Six-Session guru-Yoga’ Hoofdstuk 6  ‘Appendices, Visualizing in tantra – Lecture Alexander Berzin’.

De deur is open vanaf 9.30 uur. Dan is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefenochtend. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda alvast de datum voor de laatste bijeenkomst in dit cursusjaar:
zaterdag 2 juni.

Hartelijke groet,
Ineke Vrolijk.

Zegening met relieken Gelek Rimpoche tijdens Lama Chöpa op zondag 29 april 2018

In het weekend van 2 en 3 juni a.s. zal Chungtsang Rimpoche de stupa in de Tsong Khapa zaal inzegenen. De stupa zal daarvoor worden gevuld met de relieken van Gelek Rimpoche en andere kostbare materialen. Deze relieken zijn kleine gedeeltes uit de as van Gelek Rimpoche, die daaruit na de crematie zijn verzameld.

Voordat de relieken de stupa ingaan, willen we iedereen die dat wil, de mogelijkheid geven daarvan een zegening te ontvangen. Tijdens de Lama Chöpa van 29 april is er een moment waarop je je kruin kunt (laten) aanraken met de houder van de relieken.

Deze Lama Chöpa met Tsoh begint om 15.00 uur en is open voor iedereen.

Een financiële bijdrage voor de Tsoh is van harte welkom. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf offergaven (voedsel, bloemen, …) meenemen.

Mocht je echt niet naar de Lama Chöpa kunnen komen, maar wel graag op deze wijze een zegening ontvangen, laat dat dan even weten aan het secretariaat.

We hopen veel mensen te zien op 29 april!

Namens de werkgroep Rituelen,
Gertjan Eldering

Vajrayana oefenochtend zaterdag 7 april 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding op de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 7 april a.s. lezen we uit het transcript van Gelek Rimpoche Six-Session Guru-Yoga: ‘Upholding the Dharma’ en ‘Conclusion – Dedication’, blz. 50 – 52 (grote uitgave) of blz. 81 – 86 (kleine uitgave).

De deur is open vanaf 9.30 uur. Er is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Hierbij de data voor de rest van het studiejaar: zaterdag 5 mei en 2 juni 2018.

Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) verkregen van een gekwalificeerde Tantrische leraar vereist!

Start Shamatha meditatie in ‘s-Hertogenbosch op 7 maart

Op woensdag 7 maart starten er in ’s-Hertogenbosch wekelijks Shamatha meditatiebijeenkomsten.

Shamatha (Tibetaans Zhi-ne) is een verstilde, vredige staat van de geest. Shamatha meditatie is gericht op het verfijnen van aandacht door eenpuntige concentratie. Hierdoor ontstaat er innerlijke balans, harmonie en vreugde (mentaal, fysiek en emotioneel) wat een basis is voor het ontwikkelen van diep inzicht (Tibetaans Lhak-thong). Het is ook een hulpmiddel voor andere vormen van meditatie, zoals visualisatie en analytische meditatie.

Vooral Jewel Heart leden in en rondom ’s-Hertogenbosch nodigen we van harte uit deel te nemen en door het trainen van de geest de vruchten te ervaren van deze Shamatha meditatie. Mocht je niet elke week kunnen, dan is dat geen probleem.

Data: vanaf 7 maart tot en met 20 juni 2018 wekelijks op woensdagavond
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Centrum de Poort, Luijbenstraat 50 in ‘s-Hertogenbosch
Begeleiding: Leon van Houten en Erma Vlasblom

Voor vragen kun je contact opnemen met het Erna.

Vajrayana oefenochtend zaterdag 3 maart 2018

Als voorbereiding van de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 3 maart gaan we het hebben over de vijf Dhyani Boeddha’s en hun verplichtingen en beloften binnen de Zes Zittingen Goeroe Yoga.

De deur is open vanaf 9.30 uur. Er is dan koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur is er koffie/thee pauze. Rond 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen tijdens de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.

Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk.
Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven via inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355.

Voor jullie agenda alvast de data voor de rest van het studiejaar: 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Let op: voor deelname is een initiatie in de hoogste Yoga Tantra (Anuttara Yoga Tantra) verkregen van een gekwalificeerde Tantrische leraar vereist!

Informatiebijeenkomst over Vajrayana op zondag 11 Maart 2018

Op zondag 11 maart van 15.00 uur  tot 16.30 uur zullen een aantal senior leden een mondelinge toelichting geven op de aanstaande Vajrayogini initiatie en de voorbereidende Guhyasamaja Lokeshvara  initiatie. Aan de orde komen onderwerpen als: de opbouw van de initiaties, de relatie spirituele leraar- student, de vier klassen van inwijding, de vijf Boeddhafamilies, het aangaan van verplichtingen, e.d. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanbevolen voor mensen die nieuw instappen in het Vajrayana, of daar belangstelling voor hebben en zeker ook voor diegenen die al een of meerdere initiaties hebben ontvangen. Aanwezig zullen zijn: Gertjan Eldering, Marian van der Horst, Ron Twisk, Ineke Vrolijk en Carel Weevers.

Vajrayana oefenochtend zaterdag 3 februari 2018

Beste Vajrayana-leden,

Als voorbereiding op de eerstvolgende Vajrayana oefendag op zaterdag 3 februari lezen we blz. 48 – 50 in de grote uitgave van de Six-session Guiru Yoga of blz. 79 – 81 van de kleine uitgave: Practicing Generosity en Keeping all Vows and Commitments Purely. Zie hiervoor ook het Vajrayana gebedenboek blz. 70-72.

De deur is open vanaf 9.30 uur. Dan is er koffie en thee. Om 10.00 uur beginnen we met de beoefening van de lange zes zittingen goeroe yoga sadhana. Om ongeveer 11.30 uur koffie/thee pauze. Om 12.45 uur afsluiting, mededelingen en opruimen.

Mocht je vragen hebben over het Vajrayanapad of de beoefening(en) laat het dan weten. Misschien zijn je vragen interessant voor de hele groep en kunnen we ze meenemen in de oefendag. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.
Contactpersoon voor deze Vajrayana oefendagen is Ineke Vrolijk. Vragen, opmerkingen of mededelingen kun je aan haar doorgeven (inekevrolijk@hetnet.nl of 026-3515355).

Voor jullie agenda hierbij alvast de data voor de rest van het studiejaar: 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni.

Hartelijke groet, Ineke Vrolijk

Start nieuwe introductiegroep Vajrayana donderdag 22 februari 2018

Herhaalde aankondiging

De tijd om je aan te melden voor deze nieuwe introductiegroep in Vajrayana was in de vorige aankondiging tekort. Daarom nogmaals deze oproep voor mensen die overwegen in te stappen in Vajrayana en/ of een initiatie willen ontvangen, zoals b.v. gegeven zal worden door Loden Sherab Dagyab Kyabgon Rinpoche van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni a.s. De avonden zijn ook bedoeld voor diegenen die al met Vajrayana zijn begonnen en voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar wat het Vajrayana-pad nu eigenlijk inhoudt.

Eenmaal per maand verdiepen wij ons aan de hand van Lama Yeshe’s boek Introductie in Tantra (€ 19,95) in het Vajrayana-pad en de vragen die daarbij opkomen zoals b.v.: Wat is Vajrayana? Is dit pad voor mij geschikt? Wat is een initiatie? Hoe te werken met de symboliek in het Vajrayana en hoe die te begrijpen? Welke verplichtingen neem ik op mij? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? Etc. etc.

Om ook iets van Vajrayana-beoefening te ervaren, zullen we iedere bijeenkomst beginnen met een Witte Tara beoefening en aandacht besteden aan het Tara-transcript van Gelek Rimpoche: Practice of the Triumphant Ma (€ 16,–).

Op donderdag 22 februari start deze nieuwe groep.
De volgende data zijn 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november (elke 4e donderdag van de maand). Je kunt je voor deze groep – graag zo spoedig mogelijk – aanmelden via het secretariaat.

Begeleiding: Ineke Vrolijk
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Jewel Heart