Shamatha meditatie voorjaar 2023

De motivatie om ons spiritueel te ontwikkelen begint vaak met de wens om zelf gelukkig te willen zijn. We kunnen deze motivatie echter uitbreiden met de intentie om ook het welzijn van alle levende wezens te willen vergroten. Dit past binnen de traditie van het Mahayana boeddhisme, dat in Jewel Heart wordt onderwezen.

Shamatha-v2In deze jaarcursus trainen we vanuit deze motivatie onze geest en verfijnen we onze aandacht en kalmte. We beoefenen afwisselend Shamatha (concentratie) meditatie, aangevuld met Vipassana (inzicht) meditatie op basis van analytische meditatie én Mahamudra meditatie (de natuurlijke staat van de geest). Binnen een steeds terugkerende cyclus van deze drie vormen, ontwikkelen we innerlijk meer balans en harmonie, opdat dit ook ten goede mag komen aan anderen.

De bijeenkomsten vinden plaats binnen een Tibetaans boeddhistische context, maar zijn open voor iedereen, ongeacht je spirituele of religieuze achtergrond. De groep kent vaste deelnemers, maar is ook geschikt om af en toe een avond mee te doen. Hoewel het een jaarcursus betreft, is het mogelijk om in te stromen wanneer je maar wilt.
Ervaring met meditatie is sterk aanbevolen

Praktische gegevens
Data: vanaf 11 januari wekelijks op woensdag
Tijd: wekelijks op woensdag van 19.45-21.45 uur
Begeleiding: Ine Albers
Plaats: Jewel Heart en online
Donatie: naar draagkracht. Vanaf € 10,00 per avond is je donatie kostendekkend. Overmaken op IBAN: NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Shamatha + datum. Het is ook mogelijk per maand te betalen. Dan is een donatie kostendekkend vanaf € 35 per maand.

LET OP de volgende wijzigingen:
- woensdag 25 januari en 15 februari kun je alleen live in Jewel Heart deelnemen.
- woensdag 1 en 8 februari alleen via Zoom.

Voor deelname online kun je je aanmelden tot woensdag 14.00 uur bij het secretariaat. Je ontvangt dan een link. Inloggen vanaf 19.30 uur.

Eerste les is gratis, open les.

Posted in .