K.O.M.-dag Jewel Heart

Samen in beweging vanuit hart en bewustzijn, van binnen naar (b)uiten

zaterdag 25 maart 2023

K.O.M.-dagen zijn er om elkaar als Sangha in ontspannen sfeer te ont-moeten, gezellig samen te eten en te drinken, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Dit keer willen twee sanghaleden graag delen wat hen inspireert in het leven: “Hoe blijf je in tijden van verandering dicht bij jezelf? Hoe wordt je bewust van wat dieper in jezelf leeft en wat nog gezien wil worden? Hoe kun je dat omzetten in een positieve ontspannen beweging, waar je blij van wordt?” Henk van den Berg doet dat door bewust bezig te zijn met stemgeluid en Joep Nijsen door muziek en tekst te schrijven. Hoe werken onze patronen en conditioneringen. Hoe bewegen we verder naar een mooiere wereld door onze acties?  Henk en Joep laten ons meebeleven hoe zij daar mee omgaan. 

Henk: Kennismaking met Stem-ontmoeting

“Ik ben ongeveer 12 jaar geleden bij Jewel Heart gekomen. Ron Twisk had mij nieuwsgierig gemaakt. Ik was al ruim 20 jaar met meditatie bezig, vanuit de vredeskunst Aikido, uit de Japanse Zen- en Shinto traditie.

Compassie gaat voor mij over geweldloze communicatie, verbinding vanuit contact met jezelf, vrede en openheid, bewust omgaan en durven te uiten wat in jezelf leeft met respect voor elkaar. 

Deze middag zullen we een speelse workshop doen met stemgebruik. We beginnen met een warming up met klanken. In de meditatie observeren we welke gedachten er opkomen vanuit de stilte. We kunnen ook vanuit de stilte een klank laten opkomen. Nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in jou en de ander. Nieuwsgierig zijn naar de klanken van jou en de ander. Hoe en wat ervaar je met mantra zingen in de groep. Hoe en wat ervaar je als je een eigen klank maakt in de groep. Durf een eigen geluid te geven. Ontdek en observeer je angsten om te klinken, je oordelen daarover. Ontdek en observeer dat je eigen klanken altijd fijn kunnen voelen als je er geen oordeel over hebt. Klanken maken in de groep verbind elkaar en inspireert elkaar.

Naast verbinden, gaan dat stemontmoetingen ook over loslaten: Loslaten van ‘het mooi willen doen’, loslaten van patronen/conditionering. Je stem observeren, met je gevoelens, reacties van je lichaam. Nederigheid; je hoofd letterlijk buigen, daardoor word de klank voller, helderder, natuurlijker is. Niks doen! Geen extra inspanning leveren. Niet je best doen. Gewoon wat er in je leeft observeren, van binnen en buiten en de klank op laten komen vanuit het stilte moment.”

Joep: Verbinding zoeken door eigen stem en tekst.

” We hebben allemaal veel verhalen. We maken zoveel mee in dit leven en het is goed om dat met elkaar te delen. Dan herkennen we ons in elkaar. Voor mij hebben veel verhalen hun weg gevonden in teksten en muziek. Ik schrijf al lang voor anderen maar wil ze ook graag wat vaker zelf laten horen. Met teksten die aansluiten op het pad dat we hier bewandelen. En ik hoop dat we elkaar daar in herkennen.

Ik ben in 2004 via Piet Ziere bij Jewel Heart gekomen. Daarvoor was ik een aantal jaar in Indonesië geweest, eerst om te schrijven en daarna heb ik er ook gewoond. Weer terug in Nederland in 2001 waren er grote veranderingen in de wereld en in mijn eigen leven. De lessen van Rimpoche en Tara gaven me toen houvast. Daarna ben ik een aantal jaar niet actief geweest bij Jewel Heart, maar leefde wel in de geest van… En nu ben ik weer vooraan begonnen op het pad.

Taal en muziek hebben me altijd getrokken. Als puber was ik idolaat van Kerouac, Ginsberg en de andere ‘Beats‘. Daarom koos ik voor een studie Engels. Jarenlang heb ik ook zelf muziek gemaakt in een band, veel gespeeld, cd’s uitgebracht maar ik ging vooral steeds meer teksten schrijven; eerst voor mezelf en later voor anderen, zangeressen zoals Mathilde Santing & Julya Lo’ko. Tegenwoordig ben ik registertolk Engels maar schrijven doe ik nog steeds – soms voor mezelf en soms voor anderen. 

En nu weer eens een nieuwe drempel over: Verbinding zoeken met de ander via mijn eigen stem. Eigenlijk precies zoals Henk dat beschrijft. Zo zie je maar: Toeval bestaat niet. Ik ben heel benieuwd.”

Iedereen is van harte welkom op de K.O.M. dag. Graag tot dan!

Programma:

zaterdag 25 maart 2023

15.30 uur Binnenlopen en ontmoeten, koffie, thee en drankjes* staan klaar

16.00 uur Henk en Joep: Samen in beweging 

18.00 uur Mogelijkheid om samen te eten*

20.00  – 20.30 uur gaan we opruimen en sluiten we af.

Meld je per email aan voor de KOM dag via het secretariaat, zodat er rekening kan worden gehouden met de catering en zeker als je mee wilt eten, graag voor zaterdag 18 maart. 

Vrijwillige bijdrage/donatie is welkom. Kostendekkende bijdrage als je mee eet is: €15,- pp’