Beoefeningsgroep Vajrayogini vj2021

Elke vierde zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur

Afbeelding VajrayoginiIn deze in september gestarte groep beoefenen we de sadhana’s van Vajrayogini. Het doel hiervan is dat we vertrouwd raken met zowel de sadhana’s als de kwaliteiten van Vajrayogini. Tevens zullen we onderzoeken waarom deze kwaliteiten in onze dagelijkse werkelijkheid broodnodig zijn en hoe we ze kunnen inzetten. Als basistekst gebruiken we de laatste lessen die Gelek Rimpoche over dit onderwerp heeft gegeven.

Deze verdiepingsgroep is toegankelijk voor mensen die een Hoogste Yoga Tantra initiatie hebben ontvangen.

Praktische gegevens
Begeleiding:
Ron Twisk
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen en via Zoom
Tijd:
elke 4e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur
Data: 23 jan; 27 febr.; 27 mrt.; 24 april; 22 mei; 26 juni 2021
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, excl. teksten
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Beoefening Vajrayogini

Informatie: Ron Twisk

Posted in .