Elly van Doorn – Schilderen als een manier van kijken

Elly van Doorn, sinds lange tijd verbonden met Jewel Heart, doet een boekje open over de plek die het schilderen in haar leven inneemt, hoe het in relatie staat tot haar persoonlijke boeddhistische pad en de invloeden van de theosofie hierop. Zij gebruikt hiervoor als opstapje het schilderij  De drie-eenheid. Zij geeft op een heldere manier weer hoe deze drie-eenheid overal in de gemanifesteerde wereld terug te vinden is.

Elly van DoornEen blogje schrijven over het schilderen in relatie tot mijn boeddhistische pad en de invloeden van de theosofie waar ik me ook mee bezighoud... De theosofie als vergelijkende godsdienststudie en het boeddhisme omdat dat het pad is dat ik gekozen heb om te gaan. Daar ligt voor mij het werk, de beoefening van meditatie, reflectie, het analyseren en de richting die wordt aangegeven in liefde-mededogen en wijsheid.

In de theosofie en mystiek vind ik veel behulpzame informatie over het opbouwen van een mensbeeld. Dat is voor mij heel behulpzaam zolang, zoals Gelek Rimpoche ons leerde, je het maar in het juiste potje weet te stoppen.
Maar nu het schilderen. Dat doe ik al een jaar of vijftig en het is een deel van mijn leven geworden. Ooit schreef ik dat het schilderen synchroon loopt met mijn leven en die vergelijking werkt nog altijd. Het kan niet anders of alles waar je je intens mee bezighoudt, heeft invloed op je totale bestaan. Uiteindelijk bestaat alles, ook binnen het persoonlijke plaatje, uit onderlinge afhankelijkheid. Schilderen is vaak meer kijken dan schilderen. En de manier waarop je kijkt, is weer afhankelijk van de manier waarop je in de wereld staat.

In de loop van de tijd heb ik geprobeerd op allerlei manieren om te gaan met de beelden die zich aan mij voordeden. Daarbij heb ik ook de symbolische manier van kijken op mijn eigen manier geschilderd. Niet om een andere vorm te geven dan de bekende thangka's of iconen, die hun waardevolle traditionele symbolische invulling kennen. Maar om lessen, filosofieën en beelden daarover om te zetten naar mijn persoonlijke gevoel en interpretatie van dat moment, eer te geven en het zo naar buiten te brengen.

Een voorbeeld is De drie-eenheid. Dit schilderde ik vele jaren geleden.

Schilderij De drie-eenheid van Elly van Doorn De drie-eenheid is een basisstelling die je overal in de gemanifesteerde wereld terug kunt vinden. In iedere traditie vind je het in verschillende vormen. Het begin (voor zover je over een begin kunt spreken in de eindeloosheid van het bestaan) van alle dingen. Alles bestaat uit drieën. De relatie en dat wat daartussen plaatsvindt. Dat is één voorbeeld van dingen in de vorm van een drie-eenheid. In kerken vind je het terug in God de vader, de zoon en de heilige geest. Ons niet onbekend is de drieheid van lichaam, spraak en geest.

Vanuit die driehoek of die drievuldigheid is het mogelijk heel nieuwe werelden te scheppen. Of heel nieuwe persoonlijke werelden te scheppen. Het is maar net welke krachten en kwaliteiten je daarin een rol laat spelen of waarmee je je wilt verbinden.

  1. Liefde-mededogen en
  2. wijsheid zijn de twee vleugels waarop
  3. de vogel kan vliegen.

Het is een hindoeïstische uitspraak. En gebruiken wij het niet ook in onze lessen, zoals de vele Sanskriet mantra's die in het boeddhisme gangbaar zijn?

  1. De mantra (woorden) die door
  2. ons gebruikt worden om
  3. een wereld te creëren.

Ontelbaar veel mogelijkheden die in de stelling van de drie-eenheid gebruikt worden voor realisaties.

  1. De leraar,
  2. de leerling en
  3. de overdracht.

Dit schilderij maakte ik dus vele jaren geleden. Maar niet alleen in deze abstracte schildervorm. Ook de landschappelijke werkstukken, bloemen en wat al niet meer: ze kunnen alleen maar ontstaan vanuit een drievuldigheid die elkaar versterkt en aanvult.

het kijken

het interpreteren

het schilderen

 

of

de kunstenaar

het kunstwerk

de kijker of ontvanger

En ook uit die relatie kunnen weer heel nieuwe beelden en werelden ontstaan. Daarom is kunst van fundamenteel belang in een samenleving. En dat alles op basis van het leven zelf dat beïnvloed is door alles waar je je mee bezig houdt of mee verbindt.

 


Bekijk ook de volgende blogs van Elly.

Over zingeving: ellyseigenwijze.blogspot.com
Schilderijen: ellyvandoorn.blogspot.com

 

Als je wilt reageren, vergeet dan niet je naam te vermelden,
behalve als je graag anoniem wilt blijven.

Posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.