Werkplaats voor Analytische Meditatie

Wekelijks op maandagavond vanaf 7 januari 2019 van 20.00 - 22.00 uur.

Afbeelding Veld van ToevluchtBinnen de Tibetaans-boeddhistische traditie is analytische meditatie een onmisbaar onderdeel van je beoefening. Oorspronkelijk mediteerden kloosterlingen net zo lang op een bepaald thema tot ze er een directe realisatie van verkregen. Hoewel wij drukke Westerse mensen daar veelal moeilijk de tijd en concentratie voor kunnen opbrengen, kunnen ook wij veel leren door op thema’s van de Lamrim en andere boeddhistische teksten te mediteren.

Op deze maandagavonden willen we een platform bieden aan hen die regelmatig tijd willen nemen voor analytische meditatie. Voor gevorderde boeddhisten is deze werkplaats een zeer geschikte plek om de lessen, die je van Gelek Rimpoche of andere grote leraren hebt gekregen, in je geest te bestendigen. Maar ook wanneer je nieuwer bent, kan deze omgeving je helpen een eigen beoefening van analytische meditatie op te zetten.

Er zijn begeleiders die je kunnen helpen met het kiezen van bij jou passende onderwerpen, het vinden van de juiste vragen of je - zo nodig - meer begeleiding kunnen bieden.

Samen met de structuur van de Shamatha-avonden op woensdagavond, kan deze werkplaats je een goed kader bieden voor het verdiepen van je beoefening.

Begeleiding: Olga Jans
Tijd: wekelijks op maandag van 20.00 - 22.00 uur
Data: vanaf maandag 9 januari 2019, uitgezonderd schoolvakanties

Posted in .