Leren een Boeddha te tekenen najaar 2021

-doorlopende cursus Thangka tekenen- Start woensdag 15 september 2021 De iconografie van het boeddhisme kent velerlei manifestaties en een algehele onderverdeling in elf verschillende categorieën. Iedere categorie heeft een eigen maatvoering. In de cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’ maak je eerst een raster van lijnen en hulplijnen waar je de specifieke Boeddha overheen […]

Continue reading
Afbeelding van het temmen van de olifant

Shamatha meditatie najaar 2021

Elke woensdagavond vanaf 1 september 2021 Het doel van Shamatha of concentratie meditatie is een verstilde, vredige staat van geest. Door Shamatha meditatie kun je je aandacht en concentratie trainen en verfijnen. Mentaal en emotioneel ontstaat er daardoor balans en harmonie. Door het beoefenen van Shamatha vergroot je het vermogen van je geest om te […]

Continue reading