Sponsorproject van de Tara stichting : Losar Actie

Met het Tibetaanse nieuwjaar (Losar) in het vooruitzicht (27 februari) wil Jewel Heart graag een van de sponsorprojecten onder de aandacht brengen.

Het betreft een project van de Tara Stichting:

De Tara stichting, opgericht in 2001, richt zich voornamelijk op hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in nood in India en Nepal en hun kloosters en op het voortbestaan van de Tibetaans-boeddhistische cultuur, die in Tibet zelf al bijna verdwenen is.
De twee hoofdprojecten zijn het Gaden Jangtse klooster in Zuid-India en het Kopan nonnenklooster bij Kathmandu.
De Tara stichting helpt met ca. 100 sponsoringen en met speciale projecten, waaronder een aantal gezondheidsprojecten.

In de komende Losarmaand, de maand van het Tibetaanse Nieuwjaar, dat op 27 februari begint, is elke activiteit meer dan 100.000 maal vermenigvuldigd!
Met als hoogtepunt de Dag van de Wonderen op 12 maart, waarop alles miljoenen malen vermenigvuldigd is.
In deze bijzondere tijd willen wij graag uw aandacht vragen voor onze Losar actie voor een waterzuiveringsinstallatie voor het Gaden Jangtse Tsawa Khangsten in Zuid-India, het huis van Geshe Sonam Gyaltsen.

Het Tsawa Khangsten is verreweg het grootste kloosterhuis van het Gaden Jangtse klooster met meer dan 400 monniken, waaronder honderden kindmonnikjes.

Onze Losaractie van 2015 leverde een waterpomp op voor het Tsawa Khangsten.
Die werd verleden jaar net voor Losar geïnstalleerd. Het kloosterhuis kon moeilijk kiezen tussen een waterpomp en een waterzuiveringsinstallatie want beiden waren nodig. Een nijpend tekort aan water maakte dat de waterpomp er eerst moest komen. Maar nu er genoeg water is kunnen wij met deze Losar actie voor de waterzuiveringsinstallatie gaan! In nauw overleg met Geshela, die liet weten heel blij te zijn met deze Losar actie. En toevoegde dat het een heel goede actie is, net als de 1ste Losar water actie.

          
Net zo een waterzuiveringsinstallatie is nodig voor Tsawa Khangsten

De zuiveringsinstallatie is heel hard nodig want het water is zwaar vervuild door chemicaliën en gif afkomstig van vroegere katoenplantages rond het klooster.
Het grondwater raakte daardoor zo vervuild dat koeien overleden na het water drinken. De katoenbouw werd gestopt, maar de grond en het water bleven verontreinigd.

Het behoeft geen verdere uitleg dat het voor de monniken, die vaak al niet erg gezond zijn na hun vlucht uit Tibet, ook heel ongezond is om dit water te drinken en hun eten ermee te koken. En helemaal voor de vele kindmonnikjes die door arme families uit het grensgebied met Tibet uit armoede naar het klooster werden gestuurd, en vaak ziekelijk en zwak zijn.

Wij willen heel graag een eind maken aan deze gezondheidsbedreigende situatie en de monniken van het Tsawa Khangsten zuiver drinkwater geven!

In het hoofdklooster is tegenwoordig ook gefilterd water te koop maar het is niet echt handig om in dit enorm uitgestrekte klooster ver te moeten lopen met emmers water in de grote hitte.
De kindmonnikjes doen dit zeker niet als ze dorst hebben!
Dit was dus niet de oplossing.
De enige goede oplossing is een eigen waterzuiveringsinstallatie, met extra tappunten om te drinken (belangrijk voor de kindmonnikjes!)

De kosten voor een goede installatie, die genoeg capaciteit heeft voor dit enorme kloosterhuis, en die alle verontreinigingen echt kan verwijderen, bedragen E 2.750,–.

Deze zuiveringsinstallatie levert een zeer goede kwaliteit water, dat bovendien koel is, een fijne bijkomstigheid in het hete klimaat.

Er zijn nog wat bijkomende kosten voor een gebouwtje voor de installatie en voor buizen, samen ca E 1500,–.
Maar wij vertrouwen dat als wij eerst voor de installatie gaan het gebouwtje er ook wel zal komen!
Wij vragen uw steun voor deze nuttige actie!

Een fijne bijkomstigheid is dat u, door in de Losar periode een donatie te geven, zelf heel veel positieve energie verzamelt!

U kunt u donatie overmaken naar:
NL29ABNA0431292981
Ten name van de Tara Stichting te Balkbrug.

IBAN-code: NL29ABNA0431292981
Swift-code: ABNANL2A

Wij maken de gehele donatie over, bestuursleden betalen zelf alle kosten.
En omdat wij een ANBI stichting zijn is uw donatie ook aftrekbaar van de belasting.

Hartelijk dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Thupten Dolkar
voorzitter Tara stichting

 

 

 

Geplaatst in Overige activiteiten.