Vajrayogini retraite 2 tot en met 16 augustus 2020

Vajrayogini_from_Thangka r2020In het Jewel Heart Nijmegen wordt er van 2 tot en met 16 augustus onder leiding van Carel Weevers en Ron Twisk een Vajrayogini-mantra retraite gehouden. Deze retraite wordt ook wel een ‘toenaderings-retraite’ genoemd. De bedoeling ervan is dat de deelnemers door het intensief beoefenen en reciteren van mantra’s meer en meer vertrouwd raken met Boeddha Vajrayogini en haar pad en zich daardoor dieper met haar verbinden. De motivatie hiervoor is het grootse verlangen de Verlichting te willen bereiken voor alle wezens en hen zo op de best mogelijke manier te kunnen helpen (Bodhicitta).

De basis van deze retraite is het reciteren van de mantra van Vajrayogini. Het streven is dat iedere deelnemer 100.000 Vajrayogini-mantra’s en 10.000 ‘Wisdom-showeringmantra’s reciteert. Dit wordt afgesloten met een vuurpuja. Hiermee voldoe je aan de verplichtingen van een officiële mantra-retraite. Hierna ben je gemachtigd de zelf-initiatie van Vajrayogini te doen. Daardoor kun je alle Vajrayana geloften die je bij de initiatie hebt genomen, zuiveren en vernieuwen.

Wanneer kun je aan deze retraite deelnemen?

  •  Als je de Vajrayogini-initiatie hebt ontvangen in de traditie van Naropa zoals gegeven door Gelek Rimpoche en Dagyab Rimpoche.
  •  Als je het bijbehorende commentaar van de lange sadhana mondeling van een leraar hebt ontvangen, bijv. van Dagyab Rinpoche.
  •  Als je innerlijk stabiel bent. Als je daarover twijfelt, neem dan contact op met Carel of Ron.

Het is fijn als je enigszins vertrouwd bent met de lange sadhana van Vajrayogini, maar dit is geen strikte voorwaarde. Ter voorbereiding kan het lezen van (een deel van) een commentaar behulpzaam zijn, bijv. het transcript over Vajrayogini van Gelek Rimpoche. Maar ook dit is een advies en geen strikte voorwaarde.

We beginnen de retraite met een Vajrayogini zelfinitiatie. Daarna zijn er iedere dag vier sessies. De eerste sessie starten we gezamenlijk om 7.00 uur ’s ochtends met de lange sadhana tot en met de mantra-recitatie. Bij de tweede en de derde sessie doen we de korte sadhana met mantra-recitatie. De laatste sessie beginnen we met de korte en sluiten we weer af met de lange sadhana. Tijdens het reciteren van de sadhana zullen we steeds enkele onderdelen van de Sadhana en visualisatie verdiepen. ‘s Avonds is er tijd voor vragen, uitleg, verdieping en uitwisseling.

Stilte

We vinden het belangrijk dat de retraite in een ontspannen en rustige sfeer verloopt. Tot het middageten zal er om die reden niet worden gesproken. Zo blijf je gefocust en wordt verinnerlijking bevorderd.

Duur van de retraite

Het is mogelijk een deel van de retraite mee te maken van zondagavond 2 tot en met vrijdag 7 augustus. Dan raak je wel vertrouwd met de beoefening van Vajrayogini, maar mag je niet de zelfinitiatie doen. Je begint dan tegelijk met de anderen, maar stopt na vijf dagen.

Als je wél een volledige retraite wilt doen, maar je je geen twee weken kunt vrijmaken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk de retraite deels thuis te doen. Neem hiervoor en voor eventuele andere vragen rechtstreeks of via het secretariaat contact op met Carel Weevers of Ron Twisk.

Retraite in Jewel Heart of online?

Vanzelfsprekend heeft het onze voorkeur tijdens de retraite in Jewel Heart samen te komen. Als dat echter vanwege het coronavirus niet verantwoord is, zullen we de retraite online aanbieden. En mogelijk kiezen we voor een tussenvorm. We volgen daarbij natuurlijk nauwlettend de voorschriften vanuit de overheid.

Informatiebijeenkomst

Zaterdag 20 juni is er van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst. Geef je daarvoor s.v.p. uiterlijk woensdag 17 juni op via het secretariaat.

Bijdrage in de kosten

Retraite: leden: € 150,-/ niet-leden: € 175,-/ kleine beurs: € 100,- euro
Online: leden: € 115,-/ niet leden: € 130,-/ kleine beurs: € 75,-
Vuurpuja: leden: € 25,-/ niet-leden: € 35,-/ kleine beurs: € 15,-

Overnachten

In het vinden van een slaapplaats kunnen we bemiddelen.

Maaltijden

Afhankelijk van de actuele situatie rondom het Corona virus zullen we wel of geen maaltijden kunnen aanbieden. Als dat wel mogelijk is, zijn de bijdrage in de kosten als volgt:
Warme maaltijd € 12,50
Ontbijt: € 5
Broodmaaltijd: € 7,50

Aanmelden

Als je aan de retraite wilt deelnemen, geef je dan uiterlijk vrijdag 3 juli via dit inschrijfformulier. Zorg ervoor dat voor die tijd ook je betaling is ontvangen.

Geplaatst in Retraites.