Online cursus ‘Meesterschap over onze geest’

Elke veertien dagen vanaf maandagavond 10 september 20.00 – 22.00 uur

Foto Voorkant boek How the Mind WorksIn het voorjaar van 2017 is er met groot succes een retraite geweest, die gebaseerd was op video’s van de lessen van Gelek Rimpoche. Deze gingen over de processen in onze geest die ten grondslag liggen aan onze ervaring van de werkelijkheid. Van deze lessen bestaat ook een uitgebreid transcript: ‘How the Mind Works’.

Aan de hand van dit transcript bestuderen we de mentale factoren en hun functies en kunnen we ontdekken hoe we in verschillende situaties een heldere en stabiele geest kunnen houden om tot een meer ‘verlichte’ ervaring van de werkelijkheid te komen. Meester worden over onze eigen geest is niet alleen van belang voor een gelukkig dagelijks leven; het is ook een voorwaarde om het spirituele pad te kunnen gaan.

Onlinecursus ‘How the mind works’
De cursusbijeenkomsten vinden via Skype plaats. Op deze manier kunnen ook mensen meedoen, die om praktische redenen niet naar een studiecentrum of bijeenkomst kunnen komen. Net als bij andere studiegroepen zullen we meditatie beoefenen en een discussie op gang brengen. Om dit in goede banen te leiden, heeft deze groep twee begeleiders die ernaar streven alle groepsleden actief te laten meedoen.

Nieuwe mensen kunnen in september 2018 instromen in deze onlinegroep. De groep gaat de eerste vijf bijeenkomsten nogmaals door de teksten heen die in het eerste jaar zijn bestudeerd en via meditatie verdiept. Van mensen die dit jaar willen instappen wordt gevraagd de eerste vijf bijeenkomsten wat meer tekst te bestuderen.

Je kunt je aanmelden door je naam, adres en telefoonnummer en Skype-naam door te geven aan het secretariaat van Jewel Heart.

Begeleiding: Frances Nijssen en Inge Eijkhout
Data: Maandagavond, 1x 14 dagen, 10 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 18 maart, 1 en 15 april, 13 en 27 mei, 17 juni.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Geplaatst in Verdieping.