Aanvraag Rituelen en Ceremonies

Compassie-roodBinnen Jewel Heart worden regelmatig rituelen en gebeden uitgevoerd. Vaak worden daarin zieken, overledenen en mensen die het moeilijk hebben meegenomen. Als je iemand kent, voor wie je een ritueel of gebed wilt laten opdragen, kun je dit ter plekke aangeven. Of in het geval je er niet zelf bij aanwezig kunt zijn, kun je dit doorgeven via onderstaand mailadres.

Je kunt ook een ceremonie aanvragen voor geboorte, huwelijk, overlijden of andere levensgebeurtenis. In overleg met jou bekijkt Jewel Heart dan je wensen in relatie tot wat er mogelijk is.

Vragen hierover kun je stellen via: jewelheartchaplains@jewelheart.nl

Posted in .