De Zon van Wijsheid voorjaar 2020

Wekelijks op donderdagen 20.00-22.00 uur

Deze zelfwerkzame groep begint in januari 2020 met het boek ‘De zon van wijsheid’ van Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche. Hierin wordt commentaar gegeven op Nagarjuna’s klassieke tekst ‘The Fundamental Wisdom of the Middle Way’ uit de tweede eeuw. Doel is een beter begrip van de leegte te krijgen volgens de filosofische school van de Madhyamika. In de groep verzorgt iedereen om beurten een eigen inbreng.

Deze groep bestaat al een aantal jaren, maar begint in januari aan dit nieuwe onderwerp. Nieuwe mensen zijn daarom van harte welkom om aan te sluiten.

Je kunt aan deze groep meedoen als je de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebt gevolgd.

Praktische gegevens
Contactpersoon: Jos van der Peet
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: wekelijks op donderdag van 20.00-22.00 uur
Data: wekelijks, uitgezonderd schoolvakanties
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. cursus De zon van wijsheid.
Informatie: Jos van de Peet

Posted in .