Het open veld van de ervaring najaar 2020

Wekelijks op donderdagen 20.00-22.00 uur

Vorig seizoen is in deze, zelfwerkzame groep, 'de leegte' bestudeerd vanuit de Madhyamika traditie aan de hand van het boek Zon van de wijsheid. Komend seizoen is gekozen voor een boek met een meer praktische benadering. De vraag is nu vooral hoe inzichten met betrekking tot de leegte kunnen worden omgezet in persoonlijke ervaringen of beleving. Het boek dat we bestuderen is: Het open veld van ervaring van Han de Wit.
Verkrijgbaar via: https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/het-open-veld-van-de-ervaring/

Deze verdiepingsgroep is open voor nieuwe mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Contactpersoon:
Jos van der Peet
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: donderdag van 20.00-22.00 uur
Data: wekelijks, uitgezonderd schoolvakanties
Start: 10 september 2020
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, excl. boek
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Open veld van de ervaring.

Informatie
: Jos van de Peet

Posted in .