Lam Rim deel 3 Nijmegen voorjaar 2023

Afbeelding Je Tsong KhapaDe Lamrim-studiegroepen verdiepen zich in de transcripten van de ‘Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) van Gelek Rimpoche, die systematisch de verschillende stadia van het pad naar de verlichting doorlopen. De avonden bestaan uit meditatie en het bespreken van de lesstof.

Praktische informatie:
Begeleiding: Inge Eijkhout
Locatie: Jewel Heart Nijmegen
Tijd: dinsdag 19.30-21.00 uur
Data:10, 24 jan., 7, 21 febr., 14, 28 maart, 11, 25 april, 9, 30 mei, 13, 27 juni 2023
Bijdrage in de kosten: donatie via ledenbijdrage, exclusief transcript
Aanschaf transcript: Lamrim Deel 3 verkrijgbaar via Jewel Heart
Opgeven via het secretariaat o.v.v. ‘Lam Rim deel 3 Nijmegen voorjaar 2023’

De Lamrim is geschikt voor iedereen die minstens de Odyssee of Drie hoofdzaken heeft doorlopen en zich verder wil verdiepen in deze stof. De groep begint in januari met het derde deel van de Lamrim. De groep loopt parallel met de Lamrim 3 online-groep.

Nieuwe deelnemers zijn (na overleg met Inge) van harte welkom.
Ook voor mensen die deze stof reeds eerder doorgewerkt hebben, kan het opnieuw lezen van de Lamrim een waardevolle verdieping zijn.

Posted in .