Leren een Boeddha te tekenen najaar 2020

Start woensdag 23 september

De iconografie van het boeddhisme kent velerlei manifestaties en een algehele onderverdeling verschillende categorieën. Iedere categorie heeft een eigen maatvoering. In de cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’ maak je eerst een raster van lijnen en hulplijnen waar je de specifieke Boeddha overheen zet.

Als beginner leer je eerst het hoofd van een Boeddha te tekenen, daarna het lichaam en vervolgens een Boeddha-figuur met kleding. Na voldoende oefening en meerdere figuren te hebben getekend, kun je eventueel beginnen met schilderoefeningen en leren hoe een Thangka - een schildering van een Boeddha op geprepareerde stof - tot stand komt.

Iedere avond beginnen we met een korte meditatie, gevolgd door informatie over de symboliek. Symboliek is erg belangrijk bij het maken van de afbeelding. Alles heeft een betekenis: hoe het lichaam wordt getoond, met welke attributen, kleding en de kleur van de diverse onderdelen.

Iedere cursist wordt persoonlijk begeleid. Je hoeft daarom geen geoefend tekenaar te zijn, want je krijgt veel uitleg en ondersteuning.

Marian van der Horst is een zeer ervaren en geautoriseerde Thangka schilderes en geeft al tientallen jaren les in binnen- en buitenland.

Praktische informatie
Begeleiding: Marian van der Horst
Data: 23 sept; 7, 21 okt; 4, 18 nov; 2, 16 dec. 2020; 6, 20 jan; 3 febr. 2021
Tijd: woensdag 1 x per 14 dagen 20.00-22.00 uur
Benodigdheden: papier. bv. A4, potloden in 2 H en HB, gum, (middel)grote driehoek
Bijdrage in de kosten: € 125; Stud./kleine beurs € 75
Opgeven: via het secretariaat o.v.v. Thangka tekenen

Posted in .