Leren een Boeddha te tekenen najaar 2019

-doorlopende cursus Thangka tekenen

Start woensdag 25 september 2019

De iconografie van het boeddhisme kent velerlei manifestaties en een algehele onderverdeling in elf verschillende categorieën. Iedere categorie heeft een eigen maatvoering. In de cursus ‘Leren hoe een Boeddha te tekenen’ maak je eerst een raster van lijnen en hulplijnen waar je de specifieke Boeddha overheen zet.

Als beginner leer je eerst het hoofd van een Boeddha te tekenen, daarna het lichaam en vervolgens een Boeddha-figuur met kleding. Na voldoende oefening en meerdere figuren te hebben getekend, kun je eventueel beginnen met schilderoefeningen en leren hoe een Thangka – een schildering van een Boeddha op geprepareerde stof – tot stand komt.

Iedere avond wordt begonnen met een korte meditatie, gevolgd door informatie over de symboliek. Symboliek is erg belangrijk bij het maken van de afbeelding. Alles heeft een betekenis: hoe het lichaam wordt getoond, met welke attributen, kleding en de kleur van de diverse onderdelen.

Omdat iedere cursist persoonlijk wordt begeleid, kun je op elk moment instappen. Je hoeft ook geen geoefend tekenaar te zijn, want je krijgt veel uitleg en ondersteuning.

Marian van der Horst is een zeer ervaren en geautoriseerd Thangka schilderes en geeft al tientallen jaren les in binnen- en buitenland.

Praktische informatie
Begeleiding: Marian van der Horst
Data: 25 sept.; 9, 23 okt.; 6, 20 nov.; 4, 18 dec. 2019; 8, 22 jan.; 5 febr. 2020 (In verband met ziekte is de cursus voorlopig opgeschort.)
Tijd: woensdag 1 x per 14 dagen 20.00-22.00 uur
Benodigdheden: papier. bv. A4, potloden in 2 H en HB, gum, (middel)grote driehoek
Bijdrage in de kosten: € 125; Stud./kleine beurs € 75
Opgeven: info@jewelheart.nl o.v.v. Thangka tekenen

Mensen die in het voorjaar hebben meegedaan en willen doorgaan, verzoeken we zich voor deze lessen opnieuw in te schrijven.

 

Posted in .