Lojong voorjaar 2020

Afbeelding Je TsongkapaElke veertien dagen op dinsdag van 19.30 - 21.30 uur

In deze verdiepingsgroep 'Lojong: Training van de geest in 7 stappen' leren we dat volgens Boeddha de basis voor het ervaren van geluk en lijden in onze eigen geest ligt. Willen we ons bevrijden van problemen en pijn, dan zullen we ons van onze denkkaders; de dwingende automatismen in onze geest moeten bevrijden.

Het meest knellende en moeilijkst grijpbare automatisme is het continue creëren van ego. In het Lojong-commentaar van Gelek Rimpoche geeft hij ons ‘negen kogels om op het ego af te vuren’. Als die hun doel bereiken, wordt de weg vrij gemaakt om onze ingeboren goedheid te ontplooien.

In deze nieuwe groep, die in september 2019 van start gaat, is er een belangrijke plaats ingeruimd voor meditatie, zodat we ons beoefeningen zoals ‘tonglen’ en andere eigen kunnen maken en onze geest kunnen transformeren.

Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Begeleiding: Inge Eijkhout
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: tweewekelijks op dinsdag, 19.30 - 21.30 uur
Data: 14, 28 jan.; 11, 25 febr.; 10, 24 maart; 7, 21 april; 5, 19 mei; 2, 16, 30 juni 2020
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Lojong

Posted in .