Rondom Sterven najaar 2022

Wheel of life

De bijeenkomsten van deze studiegroepen bestaan uit twee gedeelten. We beginnen met een uitvoerige meditatie op een thema dat gerelateerd is aan sterven. Voorbeelden: vergankelijkheid, kostbaar mensenleven, onvermijdelijkheid van het sterven, fasen in het stervensproces.

Vervolgens hebben we een inhoudelijke discussie over thema's rondom sterven. Uitgangspunt hiervoor is het (nog niet officieel uitgegeven) transcript van Gelek Rimpoche ‘Death, intermediate state and rebirth’. De tekst behandelt de fasen van sterven, tussenstaat en wedergeboorte en plaatst dit binnen de bredere context van de spirituele beoefening, met name de tantrische beoefening. Dit transcript wordt na betaling in gedrukte vorm aan de deelnemers beschikbaar gesteld.

Praktische informatie:

Live in Jewel Heart

Begeleiding: Constantijn Koopman
Locatie: Jewel Heart Nijmegen
Tijd: derde vrijdag van de maand 19.30-21.30 uur
Data: 18 nov; 16 dec 2022
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, exclusief Transcript
Inschrijven: vóór 1 november via het secretariaat o.v.v. Rondom Sterven najaar 2022

Online via Zoom

Begeleiding:Ineke Vrolijk
Contactpersoon: Maria Botden
Locatie: online
Tijd: derde vrijdag van de maand 19.30-21.30 uur
Data: 18 nov; 16 dec 2022
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, exclusief Transcript
Inschrijven: vóór 1 november via het secretariaat o.v.v. Rondom Sterven najaar 2022 online.

Aan deze studiegroepen kunnen diegenen meedoen die basiskennis van het
boeddhisme hebben, zoals bijvoorbeeld kennis van de Drie Hoofdzaken van het Pad.

Posted in .