Rondom Sterven voorjaar 2023 (Nijmegen)

Wheel of life

De bijeenkomsten van deze studiegroepen bestaan uit twee gedeelten. We beginnen met een uitvoerige meditatie op een thema dat gerelateerd is aan sterven. Voorbeelden: vergankelijkheid, kostbaar mensenleven, onvermijdelijkheid van het sterven, fasen in het stervensproces.

Vervolgens hebben we een inhoudelijke discussie over thema's rondom sterven. Uitgangspunt hiervoor is het (nog niet officieel uitgegeven) transcript van Gelek Rimpoche ‘Death, intermediate state and rebirth’. De tekst behandelt de fasen van sterven, tussenstaat en wedergeboorte en plaatst dit binnen de bredere context van de spirituele beoefening, met name de tantrische beoefening.

Praktische informatie:

Live in Jewel Heart

Contactpersoon: Constantijn Koopman
Locatie: Jewel Heart Nijmegen
Tijd: derde vrijdag van de maand 19.30-21.30 uur
Data:20 jan; 17 febr; 17 maart; 21 april; 19 mei; 16 juni 2023
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, exclusief Transcript
Inschrijven: vóór 1 november via het secretariaat o.v.v. Rondom Sterven voorjaar 2023

In deze groep is geen instroom meer mogelijk.

Posted in .