Shamatha meditatie najaar 2022

Afbeelding van het temmen van de olifantDe motivatie om ons spiritueel te ontwikkelen begint vaak met de wens om zelf gelukkig te willen zijn. We kunnen deze motivatie echter uitbreiden met de intentie om ook het welzijn van alle levende wezens te willen vergroten. Dit past binnen de traditie van het Mahayana boeddhisme, dat in Jewel Heart wordt onderwezen.

In deze jaarcursus trainen we vanuit deze motivatie onze geest en verfijnen we onze aandacht en kalmte. We beoefenen afwisselend Shamatha (concentratie) meditatie, aangevuld met Vipassana (inzicht) meditatie op basis van analytische meditatie én Mahamudra meditatie (de natuurlijke staat van de geest). Binnen een steeds terugkerende cyclus van deze drie vormen, ontwikkelen we innerlijk meer balans en harmonie, opdat dit ook ten goede mag komen aan anderen.

De bijeenkomsten vinden plaats binnen een Tibetaans boeddhistische context, maar zijn open voor iedereen, ongeacht je spirituele of religieuze achtergrond. De groep kent vaste deelnemers, maar is ook geschikt om af en toe een avond mee te doen. Enige ervaring met meditatie is sterk aanbevolen.

Praktische gegevens
Data: iedere woensdag vanaf 7 sept., niet op 7 december en in schoolvakanties
Tijd: wekelijks op woensdag van 19.45-21.45 uur
Begeleiding: Ine Albers
Plaats: Jewel Heart en online
Donatie: naar draagkracht. Vanaf € 9,00 per avond is je donatie kostendekkend. In donatie box ter plekke of overmaken op IBAN: NL95 INGB 0005 7122 89 t.n.v. Jewel Heart o.v.v. Shamatha + datum. Het is ook mogelijk per maand te betalen. Een kostendekkende donatie is € 35 per maand.

Opgeven vóór 26 aug. via het secretariaat.
Als je online wilt meedoen, kun je je daarvoor eveneens via het secretariaat aanmelden tot woensdag 14.00 uur. We sturen je dan een link toe. Inloggen vanaf 19.30 uur.

Eerste les is gratis, open les.

Posted in .