Shamatha meditatie najaar 2023, voorjaar 2024

De motivatie om ons spiritueel te ontwikkelen begint vaak met de wens om zelf gelukkig te willen zijn. We kunnen deze motivatie echter uitbreiden met de intentie om ook het welzijn van alle levende wezens te willen vergroten. Dit past binnen de traditie van het Mahayana boeddhisme, dat in Jewel Heart wordt onderwezen.

Shamatha-v2In deze jaarcursus trainen we vanuit deze motivatie onze geest en verfijnen we onze aandacht en kalmte. We beoefenen afwisselend Shamatha (concentratie) meditatie, aangevuld met Vipassana (inzicht) meditatie op basis van analytische meditatie én Mahamudra meditatie (de natuurlijke staat van de geest). Binnen een steeds terugkerende cyclus van deze drie vormen, ontwikkelen we innerlijk meer balans en harmonie, opdat dit ook ten goede mag komen aan anderen.

De bijeenkomsten vinden plaats binnen een Tibetaans boeddhistische context, maar zijn open voor iedereen, ongeacht je spirituele of religieuze achtergrond. De groep kent vaste deelnemers, maar is ook geschikt om af en toe een avond mee te doen. Hoewel het een jaarcursus betreft, is het mogelijk om in te stromen wanneer je maar wilt.
Ervaring met meditatie is sterk aanbevolen

Praktische gegevens
Data: vanaf 6 sept. wekelijks behalve 20 sept.; 18 okt.; 27 dec 2023; 3 jan.; 14 febr.; 1, 8 mei 2024
Tijd: woensdag 19.45-21.45 uur
Tijd: wekelijks op woensdag van 19.45-21.45 uur
Begeleiding: Ine Albers
Plaats: Jewel Heart en online
Donatie: leden via contributie; niet-leden € 12,50/avond; 45/maand; € 440/jaar. Exclusief studiemateriaal.
In overleg met de penningmeester is reductie of betalen in termijnen mogelijk.

Voor deelname online kun je je aanmelden tot woensdag 14.00 uur bij het secretariaat. Je ontvangt dan een link. Inloggen vanaf 19.30 uur.

Eerste les is gratis, open les.

Posted in .