Spiegel van de Geest II 2021

-een verdiepende introductie in de psychologie van het boeddhisme

In verband met Corona gaat de cursus in najaar 2021 van start.

De geest heeft een ongekend vermogen tot positiviteit en wijsheid. In de boeddhistische psychologie wordt het vermogen van de geest om geluk te ervaren dan ook uitgebreid beschreven. Maar wat is dat vermogen en hoe komen we daarmee in contact? Welke basispatronen in onze geest weerhouden ons er steeds weer van deze staat van vreugde en verbondenheid te ervaren? De sleutel daarvoor ligt in inzicht in de werking van onze geest en hoe we daarover door meditatie meer regie krijgen.

In zes wekelijks bijeenkomsten gaan we dieper in op hoe onze geest werkt en gaan we daar vooral meditatief mee aan de slag. We verdiepen ons o.a. in de ontwikkeling van het ego, de boeddha-natuur, de werking van karma en het samenspel tussen onze diepste geest en de mentale factoren.

Deze cursus is een vervolg op Spiegel van de Geest I, maar kan ook los daarvan worden gevolgd. Enige ervaring met meditatie of introductie in het boeddhisme is dan gewenst.

Praktische informatie
Begeleiding en info: Frances Nijssen
Data: najaar 20021; data worden nader bekend gemaakt
Tijd: idem
Bijdrage in de kosten: Kostendekkende donatie vanaf: € 75; stud./kleine beurs € 45
Opgeven: via het secretariaat o.v.v. Psychologie II

Posted in .