Spiegel van de Geest II najaar 2020

-een verdiepende introductie in de psychologie van het boeddhisme

Start donderdag 24 september 2020

De geest heeft een ongekend vermogen tot positiviteit en wijsheid. In de boeddhistische psychologie wordt het vermogen van de geest om geluk te ervaren dan ook uitgebreid beschreven. Maar wat is dat vermogen en hoe komen we daarmee in contact? Welke basispatronen in onze geest weerhouden ons er steeds weer van deze staat van vreugde en verbondenheid te ervaren? De sleutel daarvoor ligt in inzicht in de werking van onze geest en hoe we daarover door meditatie meer regie krijgen.

In zes wekelijks bijeenkomsten gaan we dieper in op hoe onze geest werkt en gaan we daar vooral meditatief mee aan de slag. We verdiepen ons o.a. in de ontwikkeling van het ego, de boeddha-natuur, de werking van karma en het samenspel tussen onze diepste geest en de mentale factoren.

Deze cursus is een vervolg op Spiegel van de Geest I, maar kan ook los daarvan worden gevolgd. Enige ervaring met meditatie of introductie in het boeddhisme is dan gewenst.

Praktische informatie
Begeleiding en info: Frances Nijssen
Data: 24 sept; 8, 22 okt; 5, 19 nov; 3 dec. 2020
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: € 75; stud./kleine beurs € 45
Opgeven: via het secretariaat o.v.v. Psychologie II

Posted in .