The Three Principles of the Path, aansluitend Self and Selfnessness

Foto van voorkant kaft The Three PrinciplesDeze groep komt al 15 jaar bij elkaar. Ze gaan door met het bestuderen van het transcript 'The Three Principles versie 2006’ als een soort 'op herhaling' die tegelijkertijd een verdieping is, omdat het aspect 'wijsheid' meer uitgediept wordt.Als voorbereiding op ‘Self and Selflesses’ waar voor corona al mee gestart is

Nieuwe leden kunnen in overleg met Peter deelnemen.

Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, dan gaat de cursus tijdelijk niet door.

Praktische gegevens
Begeleiding: Peter van Wanrooij
Locatie: Zentrum, Oudegracht 84, 3511 AT Utrecht
Tijd: tweewekelijks op zaterdagen, 10.30-12.30 uur
Data: 22 jan; 5, 12 feb; 5, 19 mrt; 2, 16 apr; 14, 28 mei; 11, 25 juni 2022
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. “The Three Principles Utrecht’”

Posted in .