Understanding Our Mind najaar 2019

Start donderdag 5 september 2019 van 20.00 - 22.00 uur

Deze zelfwerkzame groep is vorig jaar begonnen met het bestuderen van het boek ‘Understanding Our Mind’ van Thich Nhat Hanh. De groep maakt dit boek eerst af. In de loop van het seizoen zal een ander boek of transcript worden gekozen om mee verder te gaan. De keuze daarvoor wordt in onderling overleg bepaald. In de groep verzorgt iedereen om beurten een eigen inbreng.

Deze verdiepingsgroep staat open voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Contactpersoon: Jos van der Peet
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: wekelijks op donderdag van 20.00-22.00 uur
Data: vanaf 5 sept. 2019, uitgezonderd schoolvakanties
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. cursus Understanding Our Mind.

Informatie: Jos van de Peet

Posted in .