Verdiep je in Wijsheid voorjaar 2023

Verdiep je in Wijsheid witte manjushriIn 2005 ondernam Gelek Rimpoche een uitdagend project. Omdat hij nog niet zo vaak expliciet over de wijsheid had lesgegeven, heeft hij daar een jaar lang zijn lessen in Ann Arbor en New York aan gewijd. Voor Ann Arbor koos hij als leidraad het negende hoofdstuk van de Boddhisattva's Way of Life van Shantideva; voor New York baseerde hij zich op het gedeelte over wijsheid van de Lam Rim Chenmo van Tsongkhapa.

De combinatie van deze twee transcripten leidde tot een boeiende en inspirerende reis waarin, zoals altijd in de lessen van Rimpoche, zowel de diepte van de leer als de praktische toepassing van het wijsheidsaspect aan de orde kwamen. Van deze lessen bestaan twee ruwe transcripten die we door studie en meditatie gaan verkennen, zoals hij deze gegeven heeft.

Een unieke kans om met dit bijzondere deel van zijn wijsheid kennis te maken!

Praktische gegevens
Begeleiding: Frances Nijssen
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: donderdag 19.30-21.30 uur
Data: 5, 19 januari; 2, 16 februari; 2, 16, 30 maart; 6, 20 april; 11, 25 mei; 8, 22 juni 2023
Eigen bijdrage: donatie via ledenbijdrage
Inschrijven: vóór 2 jan. via het secretariaat o.v.v. 'Verdiep je in Wijsheid'.

In overleg met Frances kunnen er nog mensen deelnemen als ze tenminste de ‘Odyssee naar Vrijheid’ hebben doorlopen en bereid zijn een (begeleide) inhaalslag te doen.

 

Posted in .