Voluit Leven! voorjaar 2020

-kernthema’s uit het Tibetaans boeddhisme

De vraag hoe ons leven bevredigend vorm te geven, is er een van alle tijden. ‘Hoe gaan we op een prettige manier om met onze relaties, hoe ontwikkelen we een liefdevolle verhouding met onszelf? Hoe kunnen we een zinvol leven leiden?’

Het Tibetaans boeddhisme geeft ons handreikingen over deze vragen. Ze helpen ons beter te begrijpen waarom het leven soms stroef verloopt, hoe daar goed goed mee om te gaan en vooral hoe een dieper geluk te vinden om vanuit te leven.

In zijn boek ‘Voor de dood niet bang’ introduceert Gelek Rimpoche, oprichter van Jewel Heart, kernbegrippen als gehechtheid & liefde, reïncarnatie & karma, compassie & wijsheid. Deze plaatst hij in een hedendaagse context, waardoor ze een naadloos antwoord geven op vragen van deze tijd.

In deze kennismakingscursus van zes bijeenkomsten verdiep je je in deze onderwerpen door meditatie en gesprek en verbind je ze met ervaringen in je eigen leven.

Praktische informatie
Begeleiding: Roland Driebergen
Data: 11 en 25 maart, 8, 22 en 29 april en 13 mei 2020
Tijd: woensdag 19.30-21.30 uur
Bijdrage in de kosten: € 75; stud./kleine beurs € 45
Opgeven: info@jewelheart.nl o.v.v. Voluit Leven

Posted in .