Voluit leven! voorjaar 2022

-kernthema’s uit het Tibetaans boeddhisme

De vraag hoe ons leven bevredigend vorm te geven, is er een van alle tijden. ‘Hoe gaan we op een prettige manier om met onze relaties, hoe ontwikkelen we een liefdevolle verhouding met onszelf? Hoe kunnen we een zinvol leven leiden?’

Het Tibetaans boeddhisme geeft ons handreikingen over deze vragen.  Ze helpen ons beter te begrijpen waarom het leven soms stroef verloopt, hoe daar goed mee om te gaan en vooral hoe een dieper geluk te vinden om vanuit te leven.

We maken gebruik van het boek: ‘Voor de dood niet bang’ van oprichter van Jewel Heart, Gelek Rimpoche. Hij introduceert daarin kernbegrippen als gehechtheid en liefde, reïncarnatie en karma, compassie en wijsheid. Deze plaatst hij in een hedendaagse context, waardoor ze een naadloos antwoord geven op vragen van deze tijd.

In deze cursus verdiep je je in deze onderwerpen door meditatie en gesprek en verbind je ze met ervaringen in je eigen leven.

Praktische informatie
Begeleiding: Frances Nijssen en Fons Aranda
Data: 25 jan; 8, 22 feb; 8, 22 mrt; 5, 19 apr; 10 mei 2022
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur. Eerste les is een open les.
Eigen bijdrage: donatie naar draagkracht. Deze is kostendekkend vanaf € 100.
Aanschaf boek: € 17,99 zo lang de voorraad strekt. Het boek is ook te leen.
Opgeven vóór 18 januari : via het secretariaat o.v.v. Voluit Leven! 2022

Als het vanwege Covid-19 niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, dan wordt de cursus online gegeven.

 

Posted in .