Compassie voor lichaam, hart en geest; meditatieweekend 14 en 15 mei 2022

compassie weekend 13, 14 novWijsheid en compassie zijn in het boeddhisme de twee vleugels waarmee we ons op het spirituele pad kunnen ontwikkelen. Het beoefenen van compassie of mededogen maakt dat we misschien wat gelijkmoediger in het leven staan. In dit weekend oefenen we ons in het ontwikkelen van compassie voor al wat is vanuit een open, zachte houding.

De eerste dag richten we ons op het ontwikkelen van een belichaamd gewaarzijn door middel van verschillende meditaties op lichaam, adem en zintuigen. Dit breiden we geleidelijk aan uit met gewaarzijn van zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en gedachten. Dit gewaarzijn vraagt om een zachtmoedige houding; een toelaten en zelfs het verwelkomen van alles wat zich aan ons toont. En daarin proberen we te ontspannen.

De tweede dag zullen we van daaruit de compassie, de zachtheid en de vreugde in onszelf aanraken. Liefdevol aanwezig zijn bij wat is, in een tijd waarin we meer dan ooit behoefte hebben aan liefdevolle aanraking!

We zijn blij dat de Covid maatregelen het toestaan dat we deze dag weer in het centrum kunnen houden. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Tijdig aanmelden is daarom gewenst. Dat kan via het secretariaat tot vrijdag 13 mei 14.00 uur o.v.v. 'Meditatieweekend mei 22.'

Praktische gegevens
Data: zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022
Begeleiding: Senior studenten
Plaats: live Jewel Heart Centrum
Tijden: beide dagen 9.30 - 16.45 uur
Donatie: naar financiële draagkracht. Vanaf € 45 is deze kostendekkend. Als je meer wilt doneren, stellen we dat zeer op prijs.
Voor koffie/thee wordt gezorgd. Neem wel je eigen lunch mee!

Info/aanmelden: via het secretariaat o.v.v. Meditatieweekend mei22.

Posted in .