Compassie-groen

Sangha Care

“Sangha care” staat voor verbinding en aandacht: elkaar zien, horen, ontmoeten en daar waar mogelijk is iets doen om te steunen binnen Jewel Heart. De onderlinge betrokkenheid vergroten door op een vriendelijke, liefdevolle wijze zorg met elkaar te delen en het lijden te verminderen. Gelek Rimpoche zegt: “if we could make each other a little […]

Continue reading
Compassie-rood

Aanvraag Rituelen en Ceremonies

Binnen Jewel Heart worden regelmatig rituelen en gebeden uitgevoerd. Vaak worden daarin zieken, overledenen en mensen die het moeilijk hebben meegenomen. Als je iemand kent, voor wie je een ritueel of gebed wilt laten opdragen, kun je dit ter plekke aangeven. Of in het geval je er niet zelf bij aanwezig kunt zijn, kun je […]

Continue reading

Werkgroep ‘Rondom Sterven’

‘Overdenking van en meditatie op de dood en sterven behoren tot de fundamentele bestanddelen van het boeddhistisch erfgoed en hebben van oudsher een intrinsiek onderdeel gevormd van zowel het filosofisch en spiritueel onderricht, alsook van de geestelijke beoefening van degenen die de boeddhistische leer bestuderen en in praktijk brengen.’ Citaat uit: Hélène van Hoorn, Een […]

Continue reading
Compassie-geel

Tibetaans Boeddhistische geestelijke dienstverleners

Op verzoek van de oprichter en vaste leraar van Jewel Heart Gelek Rimpoche heeft Jewel Heart internationaal een opleidingsprogramma voor Tibetaans Boeddhistische geestelijk dienstverleners opgezet om de kwaliteit van zorg en ondersteuning verder te ontwikkelen in de verschillende afdelingen wereldwijd. De coördinatie en afstemming van alle bovengenoemde activiteiten worden verzorgd door de door Gelek Rimpoche […]

Continue reading