Studie- en meditatiegroep Rondom Sterven

Naar aanleiding van de studiedag van de Werkgroep Rondom Sterven in september 2019 en de gebleken interesse voor dit onderwerp, is de werkgroep in februari 2020 een studie- en meditatiegroep begonnen rondom deze thematiek. Deze ‘Studie- en meditatiegroep Rondom Sterven’ komt eenmaal per maand op vrijdagavond bijeen. Vanwege de Corona crisis is de groep nog […]

Continue reading

Het open veld van de ervaring najaar 2020

Wekelijks op donderdagen 20.00-22.00 uur Vorig seizoen is in deze, zelfwerkzame groep, ‘de leegte’ bestudeerd vanuit de Madhyamika traditie aan de hand van het boek Zon van de wijsheid. Komend seizoen is gekozen voor een boek met een meer praktische benadering. De vraag is nu vooral hoe inzichten met betrekking tot de leegte kunnen worden […]

Continue reading
Afbeelding van Witte Manjusri

Vajrayana Studiegroep (Nijmegen) najaar 2020

Maandelijks op donderdagen 19.30 – 21.30 uur Na het succes van de Vajrayana ervaringsgroep in Waalwijk, is er nu ook in Nijmegen een maandelijkse Vajrayana-zelfstudiegroep van start gegaan. We bestuderen verschillende teksten over tantra, te beginnen met het boek van Rob Preece: ‘ Psychologie of Tantra’. Iedere avond wordt er een specifieke meditatie gedaan die […]

Continue reading
Afbeelding van Witte Manjusri

Vajrayana Ervaringsgroep (Waalwijk) najaar 2020

Maandelijks op maandag 19.30 – 21.30 uur Deelnemers aan deze Vajrayana Ervaringsgroep wisselen met elkaar uit over hun Vajrayana-beoefeningen. Daarnaast bestuderen ze thema’s en beoefenen iedere keer een specifieke, bij het thema behorende meditatie. De groep gaat door met het bestuderen van en mediteren op het boek van Rob Preece: ‘Psychology of Tantra’. De informatie […]

Continue reading
Afbeelding Witte Tara door Marian v.d. Horst

Beoefening Witte Tara najaar 2020

Elke vier weken op dinsdag 19.30-21.30 uur Deze groep werkt met de Witte Tara-beoefening aan de hand van het transcript van Gelek Rimpoche ‘Practice of the Triumphant Ma’. Door meditatie, lichaamswerk en studie kun je je de kwaliteiten van Witte Tara eigen maken en verdiepen. Aan de hand van de commentaren van Gelek Rimpoche wordt […]

Continue reading
afbeelding Vajrayogini

Beoefeningsgroep Vajrayogini en Yamantaka najaar 2020

Elke vierde zaterdag van de maand 10.00 – 12.00 uur In deze in september gestarte groep beoefenen we de sadhana’s van Vajrayogini en Yamantaka. Het doel hiervan is dat we vertrouwd raken met zowel met de sadhana’s als de kwaliteiten van Vajrayogini en Yamantaka. Tevens zullen we onderzoeken waarom deze kwaliteiten in onze dagelijkse werkelijkheid […]

Continue reading
Afbeelding van VajrayanaMandala

Vajrayana Oefenochtenden najaar 2020

Elke eerste zaterdag van de maand 10.00 – 13.00 uur Tijdens de Vajrayana oefenochtenden staat het beoefenen van de Lama Chöpa centraal. De ochtenden zijn bedoeld voor mensen die een Hoogste Yoga Tantra initiatie hebben ontvangen. Praktische gegevens Begeleiding: Ineke Vrolijk Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen Tijd: elke 1e zaterdag v.d. maand, […]

Continue reading
Afbeelding van VajrayanaMandala

Introductie Vajrayana najaar 2020 via Zoom

Elke derde donderdag van de maand 19.30 – 21.30 uur Deze doorgaande introductiegroep in het Vajrayana bestudeert het boek ‘Introductie in het Vajrayana boeddhisme’ van Lama Thubten Yeshe en het ‘The Practice of The Triumphant Ma’ van Gelek Rimpoche. Een deel van de avond wordt er een Witte Tara beoefening gedaan. Instromen in de huidige […]

Continue reading
Afbeelding Shantideva

Pad van de Bodhisattva najaar 2020

Start dinsdag 15 september 2020 van 19.30 – 21.30 uur ‘All the suffering in the world comes from seeking pleasure for oneself. All the happiness in the world comes from seeking pleasure for others’. (Shantideva In deze zelfwerkzame verdiepingsgroep bestuderen we de Bodhisattvacharyavatara (Het pad van de Bodhisattva) en verdiepen onze studie door meditatie. In […]

Continue reading
De afbeelding laat de cyclus van leven en dood zien.

Twaalf schakels najaar 2020

Elke week op maandag 20.00 – 21.30 uur De ‘Twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan’ houden je een spiegel voor. Als mens kunnen we het idee hebben dat ons leven bestaat uit een reeks bewuste keuzes. Maar dan gaan we voorbij aan de onderliggende aaneenschakeling van actie en reactie. Hoe werkt die conditionering in onze […]

Continue reading