Inhoudelijke informatie over de Vajrayogini initiatie en voorbereidende Yamantaka initiatie

Bovengenoemde initiaties zijn een bijzondere vorm van begeleide meditatie waarin een van de kwaliteiten van onze Boeddha-natuur centraal staat. Door deze vorm van meditatie krijg je een eerste ervaring met deze kwaliteit, die je vervolgens verdiept door hem dagelijkse te beoefenen. Er bestaan vier verschillende klassen van tantrische meditatie met een oplopend niveau van intensiteit […]

Vajrayana

Overzicht Introductie in Vajrayana najaar 2023, voorjaar 2024Introductie in Vajrayana najaar 2023, voorjaar 2024Yamantaka beoefeningsgroep najaar 2023, voorjaar 2024Yamantaka beoefeningsgroep najaar 2023, voorjaar 2024Lama Chöpa najaar 2023, voorjaar 2024 (online)Lama Chöpa najaar 2023, voorjaar 2024 (online)Vajrayana ervaringsgroep Waalwijk najaar 2023, voorjaar 2024Vajrayana ervaringsgroep Waalwijk najaar 2023, voorjaar 2024Oefengroep Zes Zittingen Guru Yoga najaar 2023, voorjaar […]

Inhoudelijke informatie over de initiaties door Dagyab Rinpoche juni 2018

Inhoudelijke informatie over de Vajrayogini initiatie en voorbereidende Guhyasamaja Lokeshvara initiatie door Dagyab Rinpoche van 8 – 10 juni 2018 in Jewel Heart, Nijmegen Bovengenoemde initiaties zijn een bijzondere vorm van begeleide meditatie waarin een van de kwaliteiten van onze Boeddhanatuur centraal staat. Door deze vorm van meditatie krijg je een eerste ervaring met deze […]