Basiscursus Drie hoofdzaken van het spirituele Pad

Elke veertien dagen op maandagavond vanaf 24 september 2018.

Foto van voorkant kaft The Three PrinciplesHet beste halen uit jezelf, betekenis geven aan je leven, een Boeddha worden in het uiterste geval. Dat is waar het Tibetaans boeddhisme handvatten voor geeft.

Deze cursus is een grondige inleiding in de stappen van het spirituele pad zoals die binnen de Gelugpa traditie eeuwenlang van meester op leerling zijn doorgegeven. We werken aan de hand van de tekst ‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’ van de 14e eeuwse meester Je Tsong Khapa en het eigentijdse commentaar hierop van Gelek Rimpoche. Zowel studie als meditatie en ritueel komen aan de orde; ze dagen je allemaal op een andere manier uit. Centraal in de cursus staat het leggen van de verbinding van de traditie met je eigen leven.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal een introductiecursus Tibetaans boeddhisme hebben gevolgd of op een andere manier enige kennis van het Tibetaans boeddhisme hebben.

Begeleiding: Inge Eijkhout en Frances Nijssen
Tijd: 1 x 14 dagen op maandag van 20.00 – 22.00 uur
Data: 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 6 en 20 mei, 3 en 24 juni
Bijdrage in de kosten: € 216; Studenten/ kleine beurs: € 136,- inclusief boek.

Je kunt je aanmelden via het secretariaat ov.v. ‘Drie Hoofdzaken van het Pad sept. 2018’.

Geplaatst in Basis.