Hoe gaan we nu verder?

Beste sanghaleden en andere bekenden van Gelek Rimpoche,

Het is nu zo’n drie weken geleden dat Rimpoche is overgegaan en ondertussen is er veel gebeurd. We hebben, zowel gezamenlijk als ieder op haar eigen manier, afscheid genomen van onze leraar. Onze leidsman en dierbare vriend, onze Guru, die ons heeft meegenomen op het spiritueel pad en heeft laten zien welke ongekende mogelijkheden wij allemaal in ons dragen. 

De laatste jaren heeft Rimpoche tijdens zijn lessen vaak gezegd dat wij meer dan genoeg hebben meegekregen om ook zonder zijn fysieke aanwezigheid verder te kunnen gaan en zijn (senior)studenten aangemoedigd naar voren te stappen (‘move your butt’). Dat het nu aan ons is om aan de slag te gaan met de verdere realisatie van zijn gedachtegoed. Zoals Demo Rinpoche zo mooi aangegeven heeft: ‘het belangrijkste is nu om gewoon door te gaan met onze beoefening en al het andere, alsof Rimpoche nog in leven is’. 

We hebben hiervoor, naast zijn transcripten en boeken, de beschikking over een uitgebreid audio- en beeldarchief van zijn lessen, lezingen en meditaties zowel hier in Nederland als in Amerika. In zijn brief aan de sangha benadrukte Dagyab Rinpoche ook het belang van dit materiaal door aan te geven dat dit nu ‘onze leraar is’. 

Daarnaast heeft Rimpoche ook een sterke en vitale organisatie achtergelaten. Er is een Raad van Ouderen in functie getreden, die Rimpoche’s rol als hoeder van de sangha op zich heeft genomen en er is op zijn aanwijzingen de afgelopen jaren een groot bestuur gevormd, waarin verschillende geledingen zijn samengevoegd omdat hij aangaf dat directe samenwerking en persoonlijke verbinding nu noodzakelijk was. Ook voor het bestuurlijke geldt dat we doorgaan op de ingeslagen weg met Rimpoche als directe bron van inspiratie.

Als het gaat om de opvolging van Rimpoche als leraar, dan heeft hij daarvoor de laatste keer dat hij in Nederland was aanwijzingen gegeven. Hij stimuleerde een nadere kennismaking met Demo Rinpoche en Chungtsang Rinpoche als veelbelovende jonge leraren met het oog op een mogelijke prominente rol in onze sangha. Welke precies, dat zal een intensief proces zijn zowel voor de sangha als geheel als voor iedere individuele beoefenaar. Daarnaast heeft hij ook Dayab Rinpoche gevraagd om ons in de overgangsfase bij te staan. 

Dit vraagt allemaal afstemming, tijd, rust en wijsheid, maar er is volop vertrouwen dat wij dit met zijn allen kunnen. Niet zozeer als Bestuur en Raad van Ouderen, maar met zijn allen, als zijn sangha. Want dat is de grote uitnodiging van dit moment: om nu als sangha samen zijn werk voort te zetten. Daarbij denken we niet alleen aan Nederland maar ook aan de internationale sangha. Wij hebben al mooie voorbeelden gezien van wat daarin mogelijk is. Denk aan de laatste winterretraite in Amerika waar we als Nederlandse sangha sterk vertegenwoordigd waren en we samen een fantastische lesweek hebben meegemaakt. Denk ook aan de retraites die we in Nijmegen hebben neergezet toen Rimpoche niet in staat was om naar ons toe te komen. Hoewel hij als persoon en inspirator erg gemist werd, was hij als leraar ons zeer nabij. 

Rimpoche heeft ons als sangha het vertrouwen en de verantwoordelijk gegeven; laten we hem eren door met elkaar zijn werk zo goed mogelijk voort te zetten.

Nijmegen, 8 maart 2017

namens Bestuur en Raad van Ouderen,
Hans op den Buijsch

Geplaatst in Overlijden Gelek Rimpoche acties.