Stupa en altaar

Geweldig!! In korte tijd is het gelukt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen voor de stupa waarin de relieken van Gelek Rimpoche zullen worden bijgezet. En zelfs meer dan dat, want op 30 mei was de stand € 8.000. Dat is € 1.000 meer dan het streefbedrag. Toch verzoekt het bestuur nog even door te sparen.

Toen we besloten iedereen de gelegenheid te geven bij te dragen aan dit prachtige doel hadden we n.l. al voor ogen dat we het altaar wilden aanpassen om het geschikt te maken voor het plaatsen van de stupa. We hebben toen afgesproken eerst te zien of het mogelijk was het bedrag voor de stupa bijeen te brengen en daarna te besluiten of we zouden doorgaan tot een bedrag van € 10.000. En dat durven we met de stand van zaken zoals die nu is wel aan, want er is nog ‘maar’ € 2.000 te gaan.

Dus heel erg bedankt alle gulle gevers. Misschien is het mogelijk nog één keer in de buidel te tasten en voor diegenen die er nog niet toe zijn gekomen is dit een ideale gelegenheid alsnog mee te doen en te doneren aan dit bijzondere doel. Je kunt dat doen op rekeningnummer NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

Zodra we de het totale bedrag hebben opgehaald, melden we dat. Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Geplaatst in Overlijden Gelek Rimpoche acties.