De Psychologie van de Verlichte geest – een interactieve workshop met Han de Wit

  1. Vaak gebruiken we inzichten in hoe onze geest werkt om negatieve ervaringen te analyseren. We onderzoeken dan bijvoorbeeld hoe woede, gehechtheid en het egocentrisch perspectief ontstaan. Maar binnen het boeddhisme bestaat er tevens een schat aan inzichten hoe we een positief of verlicht perspectief op onszelf en de wereld kunnen ontwikkelen.
    Deze benadering neemt in de wijsheidstraditie van het Tibetaans boeddhisme (Vajrayana) een centrale plaats in. Sterker nog: het wordt beschouwd als zijn bijzondere bijdrage aan de wereld.

Han de Wit neemt ons op deze interactieve studiedag mee in het thema ‘De psychologie van de verlichte geest’. Daarnaast zal hij door geleide meditatie de opgedane inzichten verdiepen tot persoonlijke ervaring.

Na afloop van deze dag is er de mogelijkheid deel te nemen aan een warm Syrisch buffet.

Dr. Han de Wit is godsdienstpsycholoog en boeddhistisch leraar in de Shambalaschool van Chögyam Trungpa. Hij richtte in 1977 in Amsterdam het eerste Shambhalacentrum van Europa op nadat hij een jaar eerder door Chögyam Trungpa Rinpoche in Amerika gemachtigd was om de boeddhistische visie en meditatiebeoefening te onderrichten.

Naast het geven van dharma-onderricht in de meditatiecentra van Shambhala International is hij ook elders een veelgevraagd spreker over de dharma (boeddhistische leer), haar beoefening en haar relatie tot onze westerse cultuur en maatschappij. Als wetenschapper verwierf Han de Wit internationale bekendheid met zijn onderzoek naar de psychologische inzichten die in spirituele tradities te vinden zijn. Zijn onderzoek dat hij rond 1980 begon aan de Vrije Universiteit te Amsterdam leidde tot een nieuwe vorm van psychologie, de contemplatieve psychologie. Het bracht hem in nauw contact met de dialoog tussen westerse en niet-westerse psychologie en met de interreligieuze dialoog.

De Wit is auteur van onder meer ‘De verborgen bloei’ over de psychologische achtergronden van spiritualiteit, ‘De lotus en de roos’ boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek en ‘Het open veld van de ervaring’. Zijn laatste boek ‘Wijsheid in Emotie’ kwam uit in 2014.

Praktische gegevens
Plaats:
Jewel Heart Nijmegen

Datum:
Zaterdag 17 juni 2017

Dagindeling:
Tijd: 10.00 uur – 17.00 uur
Pauze: 13.00 uur – 14.30 uur
Syrisch buffet: 17.30 uur

Bijdrage in de kosten workshop:
€ 40,00 – leden
€ 25,00 – kleine beurs/ studenten
€ 50,00 – niet-leden

Bijdrage in de kosten Syrisch buffet:
€ 12,50

Inschrijven:
Inschrijven voor het buffer was mogelijk tot 12 juni, je kunt je nog wel voor de workshop opgeven via het inschrijfformulier.

Geplaatst in Retraites.