Stupa voor relieken Gelek Rimpoche

Nu de 49 dagen voorbij zijn waarin we Gelek Rimpoche tijdens zijn overgang hebben herdacht, kunnen we verdergaan met bouwen aan de toekomst van onze sangha. Hoe mooi en goed is het dat te doen in aanwezigheid van een deel van de overblijfselen van Rimpoche in de vorm van zijn relieken.
Na de crematie op zaterdag 18 februari 2017 hebben de aanwezige monniken onder verantwoordelijkheid van Demo Rinpoche de overblijfselen (relieken) van Gelek Rimpoche verzameld. En sinds kort hebben we gehoord dat we een deel van deze relieken in Nederland mogen bijzetten.

Vanuit het bestuur hebben we daar enthousiast op gereageerd. Het zegenrijke en heilzame effect van het in ons midden hebben van deze relieken is geweldig en kunnen we gebruiken om de sangha voort te zetten in de traditie van Gelek Rimpoche en op de manier zoals hij dat zou hebben gewenst.

Naast de niet te beschrijven grote en waardevolle geestelijke nalatenschap van liefde, compassie, wijsheid en vriendschap, nu en in de toekomst terug te vinden in de vele transcripten, boeken, op audio- en videomateriaal, hebben we straks ook een ‘fysieke’ aanwezigheid in de vorm van Rimpoche’s relieken. Iedereen kan dan op zijn/haar manier respect en eerbied betuigen aan de stichter, spirituele leraar en leider van onze sangha. Om dit op een mooie en eervolle manier te doen, willen we de relieken op traditionele wijze bijzetten in een stupa die we bij het altaar in de Tsongkhapa (grote) zaal plaatsen.

Het bestuur heeft besloten de stupa niet uit de algemene middelen te betalen maar iedereen, leden en geïnteresseerden, de gelegenheid te geven daaraan bij te dragen. We hebben daarvoor het Stupa-Fonds ingesteld. Er is een aardig bedrag nodig om in Nepal, op voordracht van Demo Rinpoche,  een mooie stupa te laten maken en die met de relieken op passende en traditionele wijze te (laten) zegenen. We schatten dat het geheel rond € 7.000,- aan kosten met zich meebrengt. Donaties in de vorm van grotere bedragen zijn dus meer dan welkom, maar ook de meer bescheiden bijdragen leiden tot het uiteindelijke doel en zijn dus net zo welkom.

In de hal zullen we een herkenbare schaal zetten waarin je kunt doneren. Maar je kunt je donatie natuurlijk ook overmaken op de bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’.

We hebben afgesproken de donaties die vanaf nu t/m 31 juli 2017 binnenkomen voor dit fonds te bestemmen, tenzij je bij het secretariaat aangeeft dat je je donatie aan een ander doel wilt geven. Jewel Heart heeft een ANBI status, wat betekent dat je donatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Laten we met velen deze actie tot een succes maken, zodat we de relieken van onze Guru, Leraar en Spiritueel leider, Gelek Rimpoche, een waardige en respectvolle plek kunnen geven in ons centrum.

Donaties:
Bankrekening NL95 INGB 0005 7122 89 ten name van Jewel Heart onder vermelding van ‘Donatie’

Via de sanghamail en de website houden we je op de hoogte van de stand van zaken van zowel het fonds als de vorderingen rond de aanschaf van de stupa.

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Henk Dolfing secretariaat@jewelheart.nl of 06-33879876.

Namens het Bestuur,
Henk Dolfing

Geplaatst in Geen categorie, Overlijden Gelek Rimpoche acties.