De Drie Hoofdzaken van het Pad najaar 2023 voorjaar 2024

Jaarcursus over de niveaus van spirituele ontwikkeling

In deze cursus richten we ons op ‘De Drie Hoofdzaken van het Pad’, een tekst van Lama Je Tsongkhapa (1357-1419), de grondlegger van de Gelugpa traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. Wij volgen het commentaar daarop van Gelek Rimpoche, oprichter en inspirator van Jewel Heart.

In deze tekst wordt de essentie van het spirituele pad beschreven als drie stadia van beoefening. In het eerste stadium onderzoeken we hoe stress en lijden ontstaat, hoe we dat kunnen herkennen in ons eigen leven en hoe we door meditatie een stabiele en positieve geest kunnen ontwikkelen. Het tweede stadium opent het voelen van compassie met onszelf en met anderen. We ontdekken wat onder compassie wordt verstaan en hoe we dit de grondslag van ons dagelijkse leven kunnen maken. Het derde stadium gaat over het ontwikkelen van wijsheid. Hoe komt onze ervaring van de werkelijkheid tot stand? Wat betekent ego-loosheid? Wat is de plaats van wijsheid op het spirituele pad en hoe kunnen we diepere lagen van het bestaan ervaren?

Praktische gegevens
Data: tweewekelijks vanaf 28 september t/m juni 2023. Niet in schoolvakanties.
Tijd: donderdag 19.30-21.00 uur
Begeleiding: Frances Nijssen
Plaats: Jewel Heart
Eigen bijdrage: leden via contributie; niet-leden € 178, exclusief studiemateriaal.
In overleg met de penningmeester is reductie of betalen in termijnen mogelijk.
Aanschaf boek: The Three Principles, Extensive Commentary € 20 verkrijgbaar via Jewel Heart
Opgeven vóór 1 september  via: info@jewelheart.nl. o.v.v. ‘De Drie Hoofdzaken’

Eerste les is gratis open les.

Posted in .