De twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan vj2021

Elke maandag 20.00 - 21.30 uur

De afbeelding laat de cyclus van leven en dood zien.De Twaalf Schakels van Onderling Afhankelijk Bestaan houden je een spiegel voor. Als mens kunnen we het idee hebben dat ons leven bestaat uit een reeks bewuste keuzes. Maar dan gaan we voorbij aan de onderliggende aaneenschakeling van actie en reactie. Hoe werkt die conditionering in onze geest? Wat is de rol van karma hierin?

Het Tibetaans boeddhisme werkt deze principes uit in een model van twaalf schakels, die beschrijven hoe ons bestaan en ons handelen zich stap voor stap ontvouwen. Het transcript van de lessen van Denma Locho Rinpoche (leraar van Gelek Rimpoche) houdt ons een spiegel voor en geeft ons inzicht in hoe het onderling afhankelijk ontstaan functioneert.

Deze zelfwerkzame groep bestaat al een aantal jaren, maar begint in september aan deze nieuwe tekst. Nieuwe mensen zijn daarom van harte welkom om aan te sluiten.

Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4)  hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Contactpersoon: Karin Wilbrink
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: wekelijks op maandag van 20.00-21.30 uur
Data: wekelijks, vanaf 11 januari uitgezonderd schoolvakanties
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Verdiepingsgroep Twaalf Schakels

Informatie: Karin Wilbrink

Posted in .