Het Open veld van de ervaring (Han de Wit) vj2021

Wekelijks op donderdag 20.00-22.00 uur

Vorig jaar is in deze, zelfwerkzame groep, 'de leegte' bestudeerd vanuit de Madhyamika traditie aan de hand van het boek Zon van de wijsheid. Dit jaar is gekozen voor een boek met een meer praktische benadering. De vraag is nu vooral hoe inzichten met betrekking tot de leegte kunnen worden omgezet in persoonlijke ervaringen of beleving. Het boek dat we bestuderen is: Het open veld van ervaring van Han de Wit. Verkrijgbaar via: https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/het-open-veld-van-de-ervaring/

Deze verdiepingsgroep is open voor nieuwe mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd.

Praktische gegevens
Contactpersoon:
Jos van der Peet
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: donderdag van 20.00-22.00 uur
Data: wekelijks, uitgezonderd schoolvakanties
Start: wekelijks, vanaf 7 januari 2021 uitgezonderd schoolvakanties
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage, excl. boek
Inschrijven: via het secretariaat o.v.v. Open veld van de Ervaring.

Informatie
: Jos van de Peet

Posted in .