Drepung Nyagre Khamtsen-klooster Zuid-India (video’s)

Alle grote kloosters uit Tibet zijn na de Chinese inval in 1959 weer opgebouwd in Zuid-India. Zo ook het Drepung Loseling-klooster waar Gelek Rimpoche zijn opleiding heeft gekregen. Rond dit grote klooster bevinden zich kleinere khamtsen, wat letterlijk ‘huis’ betekent. Hier zijn monniken gehuisvest die van oorsprong uit verschillende regio's in Tibet komen.

De monniken in het Drepung Nyagre Khamtsen hebben een sterke connectie met de regio Daghyab in Oost-Tibet. Zo zijn Gelek Rimpoche, Dagyab Chetsang Rinpoche, Tokden Rinpoche en Chungtsang Dagyab Rinpoche gelieerd aan deze kleine kloostergemeenschap. Via Gelek Rimpoche, en nu ook Chungtsang Rinpoche, heeft Jewel Heart een nauwe connectie met dit klooster en haar leraren. Dat geeft aanleiding om hier regelmatig wetenswaardigheden over deze kloostergemeenschap te delen.

 

Tokden Rinpoche bezoekt het Drepung Nyagre Khamtsen-klooster. Chungtsang Rinpoche zit links vooraan naast de troon.

 

 

Posted in .