Lessen en zegening Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche 25 en 26 april 2019

The Foundation of All Perfections door Z.E. Dagyab Tokden Rinpoche
De Grondslag voor Alle Vervolmaking

Foto Z.E.Tokden RinpocheIn de veertiende eeuw schreef Je Tsong Khapa - grondlegger van de Gelugpa traditie - ‘De Grondslag voor Alle Vervolmaking’. In slechts veertien verzen beschrijft hij het gehele spirituele pad naar Verlichting inclusief het ontwikkelen van de zgn. zes perfecties: vrijgevigheid, ethiek, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid.

Z.E. Tokden Rinpoche zal ons aan de hand van deze tekst vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen om dit doel te bereiken. Tevens geeft hij les in hoe we de mentale houding kunnen ontwikkelen die daarvoor nodig is. Hij sluit deze twee dagen af met een Zegening van Je Tsong Khapa. Mensen die zich overdag niet kunnen vrijmaken, maar toch de zegening willen ontvangen, zijn hierbij welkom.

Er wordt simultaan vertaald vanuit het Tibetaans naar het Nederlands en niet van Engels naar Nederlands zoals per abuis in de Sanghamail stond vermeld.

Korte biografie
Z.E. Tokden Rinpoche is een van de belangrijkste hedendaagse leraren in de Gelugpa traditie. Op zijn beurt is hij leerling van de twee belangrijkste leraren van Z.H Dalai Lama: Trijang Rinpoche en Ling Rinpoche. Hij heeft alle belangrijke overleveringslijnen ontvangen en is kandidaat om de Ganden Tripa te worden; de hoogste waardigheidsbekleder binnen de Gelugpa.

Op dit moment is hij abt van Drepung Loseling, het klooster waar Dagyab Rinpoche en spiritueel leider van Jewel Heart Gelek Rinpoche hun opleiding hebben ontvangen. Ook was hij abt van het Rato klooster en het Gyüto tantrisch college. Hij heeft een aantal jaren in Londen en Georgia (VS.) gewoond en lesgegeven. Jonge leraren als Chungtsang Rinpoche, Demo Rinpoche en ook Zong Rinpoche krijgen nog steeds les van hem.

Z.E. Tokden Rinpoche is een zeer gewaardeerde en capabele leraar met veel ervaring. Het is dan ook een buitenkans lessen van hem te mogen ontvangen.

Plaats: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Data en tijden: Donderdag 25 april 14.00 - 17.00 en 19.30 - 21.30 uur. LET OP: de begintijd is gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur!
Vrijdagmiddag 26 april: 14.00 - 16.00 uur. LET OP: de begintijd is gewijzigd van 13.00 > 14.00 uur!
Vrijdagavond 19.00 uur: Zegening van Lama Je Tsong Khapa
Bijdrage in de kosten lessen plus zegening: Leden: € 92,50; niet-leden: € 105; kleine beurs/studenten: € 68,50
Bijdrage in de kosten alleen lessen: Leden: € 67,50; niet-leden: € 80; kleine beurs/ studenten € 43,50
Bijdrage in de kosten voor alleen zegening: Leden: € 25; niet-leden: € 30; kleine beurs/studenten: € 20
Inschrijven: via dit inschrijfformulier

Posted in .