Introductiecursus Analytische meditatie voorjaar 2020

Vier weken op dinsdag 19.30-21.30 uur

Foto Olga JansAnalytische meditatie is een belangrijke meditatievorm in de traditie van Jewel Heart (Gelugpa-traditie). Het kan worden omschreven als een onderzoekende meditatie. Deze vorm van meditatie is door Gelek Rimpoche altijd aangemoedigd.

Analytische meditatie wordt soms geassocieerd met wijsheid of realisatie van de leegte, maar je kunt op allerlei onderwerpen mediteren. Bijvoorbeeld op de outlines van boeddhistische teksten (zoals Lamrim, Bodhisattvacharyavata, etc.) of specifieke onderwerpen als Compassie, de Zes Paramita’s of de Vier Edele Waarheden. Het doel is je te verdiepen in een specifiek onderwerp en je dit eigen te maken.

We kennen analytische meditatie vooral van (be)geleide meditaties. Maar hoe pak je het aan als die begeleide meditaties niet voorhanden zijn, of als je zelf aan de slag wilt? Deze korte cursus is een praktische, ervaringsgerichte cursus met ondersteunende theorie. We werken toe naar het zelfstandig kunnen mediteren op een onderwerp naar eigen keuze. Dit kun je vervolgens toepassen in je studie-/meditatiegroep. Het is ook mogelijk je na de cursus aan te sluiten bij de ‘Werkplaats voor Analytische meditatie’ op de maandagavond.

Deze verdiepingsgroep is bedoeld voor mensen die de Odyssee naar Vrijheid en/of ‘de Grote Lamrim’ (deel 1 t/m 4) hebben gevolgd. Heb je een andere achtergrond dan kun je overleggen met de begeleiding.

Praktische gegevens
Begeleiding: Olga Jans
Locatie: Jewel Heart, Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen
Tijd: dinsdag 19.30-21.30 uur
Data: 4, 18 febr.; 3, 17 maart 2020
Bijdrage in de kosten: via ledenbijdrage

Inschrijven: via het secretariaat, o.v.v. Introductie Analytische Meditatie
Informatie: Olga Jans

Posted in .